Is elke ondernemer verplicht om zich te laten registeren in het UBO-register ?

Het UBO-register

Vanaf januari 2020 is de extra richtlijn van kracht die de EU heeft bedacht om witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Alle EU-lidstaten moeten dan een UBO-register hebben. UBO betekent Ultimate Beneficial Owner. In het UBO-register dienen alle personen te worden geregistreerd met een direct of indirect belang in een onderneming of rechtspersoon (van meer dan 25 %) in aandelen, stemrechten, eigendom of feitelijke zeggenschap. Voor deze registratie zijn de ondernemingen of rechtspersonen zélf verantwoordelijk.

Ben je als ondernemer verplicht om je te laten registeren in het UBO-register?

Ja, in geval van:
• bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
• stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
• maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
• rederijen;
• Europese naamloze vennootschappen (SEs);
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
• Europees economisch samenwerkingsverbanden.

Nee, in geval van:
• beursgenoteerde vennootschappen;
• eenmanszaken;
• publiekrechtelijke rechtspersonen;
• verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven en verenigingen van eigenaren;
• enkele historische rechtspersonen;
• kerkgenootschappen.

In Nederland zal registratie plaatsvinden via de Kamer van Koophandel. Het register zal voldoen aan de strenge eisen van de AVG. Een gedeelte van de gegevens zal openbaar zijn en kan online tegen betaling worden ingezien.

Wil je meer informatie over het UBO-register of wil je weten wat ons kantoor voor jou kan betekenen in het kader van andere Europese regelgeving, neem dan contact op via 0546-542500. www.brussemasselink.nl