Kan ik mijn werknemers verplichten zich te vaccineren tegen Covid-19?

Een terechte vraag die de werkgever zich in deze tijd kan afvragen en met name gezien het toenemende aantal besmettingen de afgelopen weken. Er zijn een aantal factoren die van belang zijn voor de werkgever in een dergelijke situatie.

  1. Artikel 11 van de Grondwet
  2. De zorgplicht als werkgever
  3. De veiligheid van de medemens


Wat staat er in artikel 11 van de Grondwet?
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”

Hoewel de werknemer recht heeft om zelf te beslissen, sluit artikel 11 van de Grondwet een vaccinatieplicht niet uit. Echter, de werknemer kan niet rechtstreeks een beroep doen op dit artikel, aangezien de grondwet geldt tussen overheden en burgers (de zogenaamde verticale werking). De werknemer moet dit dan doen via een beroep op het goed werkgever- en werknemerschap.

De zorgplicht van de werkgever en de veiligheid van de medemens

Een werkgever heeft een vergaande zorgplicht als het gaat om een gezonde werkomgeving. Hij dient in alle opzichten zorg te dragen voor de beperking van risico’s voor werknemers bij de uitvoering van de werkzaamheden. Over de invulling en de reikwijdte van die zorgplicht bestaat veel jurisprudentie.

Vaccinaties aanbieden tegen ziektes kan een maatregel zijn die de werkgever, gezien de werkomgeving als risicobeperking moet aanbieden. Daarbij gaat het dan niet enkel om de werkomgeving van de werkgever zelf, maar ook van de opdrachtgever waar zijn werknemers de werkzaamheden uitvoeren.

Kan ik als werkgever het vaccineren tegen Covid-19 verplichten?

De werkgever kan een medewerker niet verplichten om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Echter, heeft de werkgever een zorgplicht, hetgeen betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Een onderdeel hiervan zijn de huidige coronamaatregelen van de overheid.

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens mag de werkgever niet vragen of de werknemer is gevaccineerd, althans rust op de werknemer geen verplichting om dit te melden aan de werkgever.

Bijvoorbeeld als de werknemer in een omgeving werkt met kwetsbare groepen dan kan het niet nemen van een vaccinatie leiden tot een onveilige werkomgeving. De werkgever zal dan een zorgvuldige belangenafweging moeten. Hierbij is onder andere van belang of de werknemer thuis kan werken of op een andere afdeling. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever de werknemer de toegang weigeren tot zijn werkplek. In de situatie dat de niet gevaccineerde werknemer een risico vormt voor de werkvloer dan kan dit leiden tot de situatie dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is, gezien het feit dat de belangen van de werknemer haaks op de belangen van de werkgever staan.

Meer informatie?

Heb jij een vraag omtrent het voorgaande of heb je een andere kwestie op het gebied van arbeidsrecht dan helpen wij je graag. Onze advocaten en juristen hebben ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht.

Lees hier verder over Covid-19


  • Nieuws

    NOW1 verrekening

    Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Dat is ook niet zo gek, Corona woedt nu al een aantal maanden in ons land. Gelukkig is er een NOW-regeling in het leven geroepen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid geeft bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben, de kans...

    Lees meer

Bekijk alle berichten over Covid-19


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken