Slapend dienstverband wakker schudden?

Slapend dienstverband wakker schudden?

Op 28 maart 2019 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat het in stand houden van een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte in strijd is met goed werkgeverschap. De werkgever moest de arbeidsovereenkomst opzeggen en aan de werknemer een transitievergoeding voldoen van € 150.000,-.

De conclusie in eerdere én latere uitspraken van andere voorzieningenrechters was juist dat opzegging van het dienstverband onder betaling van een transitievergoeding niet kan worden afgedwongen.

Vanwege deze tegenstrijdige rechterlijke beoordelingen heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg op 10 april 2019 de maatschappelijke noodzaak gevoeld zogenoemde prejudiciële vragen over dit onderwerp te stellen aan de Hoge Raad, oftewel er wordt aan een rechter van een hoger gerecht uitleg gevraagd van deze rechtsregel. Wij kijken uit naar de overwegingen van de Hoge Raad, die hopelijk een handvat bieden voor de afwikkeling van dergelijke zaken.

Lees de prejudiciële vragen van de kantonrechter: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:3331

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of heb je andere vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!