Terechte bescherming van gegevens of doorslaan in de ‘hype’ van de AVG ?

Terechte bescherming van gegevens of doorslaan in de ‘hype’ van de AVG ?

Onderwerp van een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland was het beroep van 21 vergunninghouders tegen de afwijzing van hun bezwaren tegen de aan hen verstrekte vergunningen. De rechtbank splitste het beroep van de vergunninghouders in 21 afzonderlijke zaaknummers. Door het beroep te splitsen kon volgens de rechtbank worden gewaarborgd dat de gegevens en inzichten die iedere afzonderlijke vergunninghouder aan het bestuursorgaan heeft toevertrouwd en in de procedure aan de rechtbank zou willen toevertrouwen, kunnen worden ingezonden zonder dat deze bij de overige vergunninghouders bekend worden.

De rechtbank neemt de bescherming van de gegevens van vergunninghouders dus erg serieus. Het is echter de vraag of de rechtbank op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehouden was deze werkwijze te hanteren.

Is het u onduidelijk wat uw rechten en verplichtingen zijn in het kader van de AVG?
Neem dan contact op met onze bedrijfsjuriste, Yvonne Rustenberg. Zij helpt u graag uw bedrijfsvoering ‘AVG-proof’ te maken.

Lees de uitspraak via deze link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:5385