NOW1 verrekening

Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Dat is ook niet zo gek, Corona woedt nu al een aantal maanden in ons land. Gelukkig is er een NOW-regeling in het leven geroepen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid geeft bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben, de kans hun personeel door te blijven betalen. 

Super fijn natuurlijk dat deze regeling bestaat, maar het vraagt wel om oplettendheid vanuit de ondernemer. Ondertussen is de looptijd van NOW1 en 2 namelijk verstreken en op 1 oktober 2020 is de NOW3 van start gegaan. Heb je als werkgever gebruik gemaakt van de NOW1 regeling? Dan kun je met een onverwachte verrekening door het UWV geconfronteerd worden.

Regels NOW1: hoe zat het ook alweer?

Bij de NOW1 regeling gaf je een startdatum aan voor de berekening van het omzetverlies. De te kiezen periodes waren vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Vervolgens werd er gekeken wat de terugval in omzet was vergeleken met dezelfde periode in 2019. Omdat de hoogte van de terugval nog niet met 100% zekerheid te voorspellen was, gaf het UWV een voorschot aan de werkgever. Dit voorschot was 80% van de tegemoetkoming waar hij naar verwachting recht op zou hebben. Nadat achteraf de precieze terugval is vastgesteld, vindt er een correctie plaats op de hoogte van de tegemoetkoming. 

Ondernemers die denken dat er alleen naar omzetverlies gekeken wordt, komen van een koude kermis thuis. Niet alleen de terugval in omzet wordt namelijk meegenomen bij het berekenen van de hoogte van de tegemoetkoming, ook kijken ze naar de daling van de loonsom. 

Zijn de loonkosten ook verlaagd, telt dit dus mee in het vaststellen van de tegemoetkoming waar je recht op hebt. Hierbij moet je ook rekening houden dat de maximale subsidie 90% van de loonkosten zijn. De loonsom van januari 2020 (als deze niet bekend is dan de loonsom van november 2019) wordt vergeleken met de loonsom van de maanden 2020 tot en met mei 2020. Zo kan het dus zomaar zijn dat de subsidie lager uitvalt omdat de loonsom ook gedaald is. 

Redenen dalen loonsom

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de loonsom verlaagd is. Denk aan medewerkers die met pensioen zijn gegaan, zelf ontslag hebben genomen of omdat het contract niet verlengd is. De hoogte van de subsidie is hier dus in grote make van afhankelijk. Het vervelende hiervan is dat het kan voorkomen dat het voorschot wat gegeven is dus te hoog is ingeschat en je als ondernemer het verschil moet terug betalen. 

Wat moet ik doen?

Voorkom verrassingen, vraag de definitieve tegemoetkoming aan. Is de definitieve tegemoetkoming voor jouw onderneming van de NOW1 nog niet vastgesteld? Vraag dan op de website van het UVW een definitieve berekening aan. Die berekening kan even op zich laten wachten; het UWV geeft namelijk aan binnen 52 weken de aanvraag te behandelen en kenbaar te maken of je geld moet terug betalen of dat je nog geld krijgt. 

Ik ben het niet eens met de beslissing, wat kan ik doen?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Je hebt het recht om deze beslissing aan te vechten. Maar maak het bezwaar wel kenbaar binnen zes weken na het ontvangen van de beslissing, anders ben je te laat en staat de beslissing vast. Wij kunnen je hierbij helpen.  

Lees hier verder over Covid-19


  • Nieuws

    Kan ik mijn werknemers verplichten zich te vaccineren tegen Covid-19?

    Een terechte vraag die de werkgever zich in deze tijd kan afvragen en met name gezien het toenemende aantal besmettingen de afgelopen weken. Er zijn een aantal factoren die van belang zijn voor de werkgever in een dergelijke situatie.Artikel 11 van de GrondwetDe zorgplicht als werkgeverDe veiligheid van de medemensWat...

    Lees meer

Bekijk alle berichten over Covid-19


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken