Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over alle rechten en plichten die een werknemer en een werkgever ten opzichte van elkaar hebben.
De afspraken die zij onderling maken worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsgeschil kan heel vervelend zijn en wil je natuurlijk voorkomen. Samen vinden we de oplossing voor je probleem of bedenken we de beste manier om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij helpen je met:

  • het opstellen van overeenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en concurrentiebedingen;
  • ontslagzaken zoals ontslag op staande voet, collectief ontslag en ontslagaanvragen;
  • overige arbeidszaken zoals de overgang van een onderneming, reorganisatie, advies bij ziekte.