Huurrecht

Het huurrecht is een ingewikkelde materie voor niet-juristen. Er zijn veel rechten  en plichten voor huurders en verhuurders. Bij huur wordt een overeenkomst aangegaan waarin de verhuurder zich verplicht de huurder een zaak of een deel daarvan in gebruik te geven voor een tegenprestatie. Meestal is dat geld, maar het kan ook een andere prestatie zijn.

Tussen huurder en verhuurder kunnen problemen ontstaan op het gebied van:
– huurverhoging;
– onderhoud;
– renovatie;
– ontruiming;
– beëindiging huurcontract.

Wij helpen je bij het vinden van een oplossing voor je probleem of bedenken de beste manier om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.