Strafrecht

In het strafrecht zijn wetten vastgelegd waaraan je je als burger dient te houden. Doe je dat niet dan  pleeg je een strafbaar feit. In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn zware of zwaardere delicten waar meestal een hoge straf op staat. Bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, rijden onder invloed. Overtredingen zijn lichte of lichtere delicten. Het kan gaan om bellen achter het stuur of openbaar dronkenschap.

Een veroordeling kan grote gevolgen hebben. Wanneer je in aanraking komt met het strafrecht, breekt er vaak een onzekere tijd aan met veel stress. Laat je daarom altijd bijstaan door een advocaat die is gespecialiseerd in strafrecht.

Wij proberen het best mogelijke resultaat in jouw zaak te behalen en staan je bij tijdens het hele traject.