Bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement doet zich voor wanneer de bestuurders van een onderneming nalatig, onbehoorlijk of onrechtmatig hebben gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ze de financiële problemen van het bedrijf hebben verergerd, schuldeisers hebben benadeeld of wettelijke verplichtingen hebben geschonden. Schuldeisers of de curator kunnen bestuurders aansprakelijk stellen voor de schulden van de onderneming. Om dit te voorkomen, moeten bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, financiën zorgvuldig beheren en tijdig deskundig advies inwinnen als zich financiële problemen voordoen. Wil je weten wat de WHOA inhoudt?