string(3) "faq" NULL

Hoe ga je om met niet opgenomen vakantiedagen in coronatijd? Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om verlof op te nemen als er onvoldoende werk is. Wettelijk gezien kan een werknemer zelf bepalen wanneer hij of zij verlof opneemt. Wel kan de werkgever, gezien de bijzondere tijd, in overleg met de werknemer gaan om het opnemen van verlof te stimuleren.

Een enkele verwijzing naar de coronacrisis is vooralsnog onvoldoende om een werknemer te verplichten (een gedeelte van) de vakantiedagen te laten opnemen. Als sprake is van onvoorziene omstandigheden en de werkgever gemotiveerd kan aantonen dat hij een gerechtvaardigd belang heeft dat werknemer vakantiedagen opneemt en dat belang zou prevaleren boven het belang van de werknemer om geen dagen op te nemen, dan zou het op grond van goed werknemerschap (art. 7:611 BW) mogelijk zijn om een werknemer toch te dwingen (een gedeelte van) de vakantiedagen op te nemen.