string(3) "faq" NULL

De vernietiging van een faillissement is een juridische procedure waarbij een rechter het eerder uitgesproken faillissement ongeldig verklaart. Dit kan gebeuren als er sprake zijn van juridische fouten in de faillissementsprocedure, zoals het niet naleven van de wettelijke vereisten. Het resultaat van vernietiging is dat de onderneming wordt hersteld in haar oorspronkelijke staat, waarbij schulden worden teruggebracht en de curator niet langer de controle heeft over de activa. Het is een complex proces dat specifieke juridische expertise vereist en wordt meestal ingezet wanneer er legitieme gronden zijn voor het ongedaan maken van het faillissement.