string(3) "faq" NULL

De wettelijke onderhoudsplicht voor ouders houdt in dat ouders juridisch verantwoordelijk zijn voor het financieel onderhouden van hun minderjarige kinderen. Deze verplichting omvat het verschaffen van huisvesting, voeding, kleding, onderwijs en medische zorg. Het doel is om te waarborgen dat kinderen in hun basisbehoeften worden voorzien en een redelijke levensstandaard kunnen handhaven. In geval van scheiding of niet-samenlevende ouders kan de niet-verzorgende ouder verplicht worden om kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder om bij te dragen aan de kosten van opvoeding en onderhoud van de kinderen. Deze verplichting blijft bestaan totdat het kind meerderjarig wordt.