Welkom! Wat kan ik voor je doen?

Ik ben Willem Brusse en binnen ons kantoor houd ik mij bezig met letselschade zaken.

Waarom zou ik kiezen voor een letselschadeadvocaat van Brusse & Masselink, de Twentse Advocaten? En niet voor, bijvoorbeeld, een letselschadejurist ?

De titel advocaat is beschermd. Niet iedereen mag zich zo noemen. Een advocaat heeft altijd een universitaire achtergrond en beschikt daarnaast nog over een, met goed gevolg, afgeronde driejarige beroepsopleiding. Dit is bij een jurist niet het geval. Een jurist kan een universitaire opleiding hebben gevolgd maar hoeft zich, in tegenstelling tot een advocaat, niet te houden aan beroepsregels.

De Orde van Advocaten heeft advocaten een aantal verplichtingen opgelegd, waaronder het jaarlijks behalen van opleidingspunten aangaande de rechtsgebieden waarin geadviseerd en geprocedeerd wordt.

Niet alleen beschikt een letselschadeadvocaat dus over een hogere graad van kennis en expertise dan een letselschadejurist, maar biedt deze jaarlijkse opleidingsverplichting dus een extra garantie voor de bekwaamheid van de letselschadeadvocaat.

Wij garanderen kennis, expertise en ervaring op het gebied van letselschade is bij ons kantoor dus gegarandeerd.

Een ander belangrijk verschil is dat een advocaat bovendien alle vrijheid heeft om te procederen. Dat wil zeggen dat een advocaat, in tegenstelling tot een jurist, over bedragen boven € 25.000,= mag procederen. Dit biedt een letselschadeadvocaat een extra pressiemiddel ten opzichte van een letselschadejurist. Een jurist kan zelf slechts procederen over beperktere schadevergoedingen. De meeste verzekeraars zijn zich daarvan bewust en hebben daardoor extra slagkracht om tot een minder gunstige regeling voor de cliënt te komen. Een jurist kan op zijn beurt een advocaat inschakelen om te procederen over hogere bedragen, maar dat brengt vanzelfsprekend extra kosten met zich mee.

Een andere belangrijke reden om te kiezen voor ons kantoor is de volgende.

Een jurist mag zijn diensten onder ‘no cure, no pay’ aanbieden. Een advocaat mag dit niet volgens de gedragsregels van de Orde van Advocaten. De constructie ‘no cure, no pay’ klinkt misschien verleidelijk, maar kan risico’s met zich meebrengen. In de praktijk kunnen juristen daarmee namelijk inzetten op een snelle afhandeling van het dossier via de minnelijke weg. Dat kan nadeliger uitpakken omdat daarmee niet gegarandeerd “het onderste uit de kan wordt gehaald”.

En dát is nu juist wat wij willen voor onze klanten.

Heeft u letselschade opgelopen ?

Letselschade is schade die door lichamelijke verwondingen of psychische problemen is opgelopen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, een verkeersongeval, een medische fout, een ondeugdelijk product of door een dier.

Naast dat het letsel zeer ingrijpende gevolgen kan hebben voor je leven, toekomst en gezin, kan het ook de nodige juridische rompslomp met zich meebrengen. Een langdurig onderhandelingsproces bijvoorbeeld. Daar wil je je niet mee bezig houden. Je wilt je richten op je gezondheid en herstel.

Letselschade kan bestaan uit materiële schade, als:

  • Verlies van inkomsten;
  • Medische kosten die niet door uw verzekeraar worden vergoedt;
  • Aanpassingen aan uw auto of uw woning;
  • Hulp in de huishouding of bij het onderhoud van uw huis;
  • Studievertraging;
  • Reiskosten;
  • Kosten zonder nut (zoals lidmaatschap sportvereniging).

Letselschade kan ook immateriële schade zijn, zoals verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg kunnen zijn van het incident. De vergoeding van deze schade heet smartengeld.

 

Hulplijn

Contact