Welkom! Wat kan ik voor je doen ?

Kom je er samen niet uit maar wil je dit wel? Of ben je het in grote lijnen wel met elkaar eens, maar lopen jullie nog vast op een aantal punten?

Ik ben Stephanie Grob, advocaat en MfN-registermediator. Als advocaat kom ik (door de regel) op voor de belangen van één partij. Als mediator ben ik echter neutraal. Als klant wil je namelijk niet het gevoel hebben dat er sprake is van enige partijdigheid.

Tijdens het mediationtraject gaan jullie samen met mij in gesprek om te kijken wat de beste oplossing is voor alle betrokken partijen. De gemaakte afspraken kunnen daarna worden vastgelegd en eventueel bekrachtigd worden door de Rechtbank.

Dat ik mijn kennis op peil houd is vanzelfsprekend. Als advocaat ben ik verplicht elk jaar opleidingspunten te behalen. Hierop wordt toegezien door de Orde van Advocaten. Daarnaast moet ik mij houden aan de regels van de MfN (Mediationfederatie Nederland). Zo weet je zeker dat je te maken hebt met een ervaren en kundig mediator. Een ander voordeel van het inschakelen van mij als advocaat/mediator ten opzichte van andere mediators is, is dat ik rechtstreeks stukken mag indienen bij de Rechtbank. Dat scheelt uiteraard in de kosten.

Bovendien kan ik vrij snel beoordelen of de mediation kans van slagen heeft, dus betaal je bij ons kantoor nooit meer dan nodig.

Wat is mediation ?

Veel conflicten ontstaan door problemen in de onderlinge communicatie. Dit kan in de persoonlijke sfeer zijn, zoals bij een echtscheiding of in erfrechtkwesties, maar ook op de werkvloer, bij een arbeidsgeschil of ander zakelijk conflict bijvoorbeeld. Bij mediation ga je onder begeleiding van een neutrale mediator samen met de ander op zoek naar een optimale en duurzame oplossing voor een probleem waar je onderling niet uitkomt. Mediation kan mooie resultaten opleveren, zeker als jullie in de toekomst nog met elkaar te maken zullen hebben. Zolang er bereidheid bestaat om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen, heeft mediation kans van slagen.

Hulplijn

Contact