Nieuwe deuren open na veranderde Uitvoeringsregels Ontslag

Er gaan nieuwe deuren open voor ondernemers na veranderde Uitvoeringsregels over Ontslag.

Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag omtrent bedrijfseconomische redenen veranderd. Een nu nog relevante verandering is dat de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers wordt verruimd. Let wel op! De overbruggingsregeling komt te vervallen per 1 januari 2020 en daarop kan daarna dus geen aanspraak meer worden gemaakt. Verder geven de nieuwe Uitvoeringsregels aan dat bij de vaststelling van uitwisselbare functies de criteria hiervan een gesloten systeem zullen vormen.
Hier kan niet (meer) van worden afgeweken!

De Uitvoeringsregels stellen daarnaast veranderingen vast rondom de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming, wat voortvloeit uit de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

De nieuwe Uitvoeringsregels geven ook een uitgebreidere uitleg over:
• de toetsing van het ontslag door een bedrijfseconomische reden, deze mag tegenwoordig getoetst worden bij een zelfstandig bedrijfsonderdeel;
• de toetsing van een werkgever of er voldaan is aan een herplaatsingsvereiste bij een ontslagaanvraag, dit is vanaf 1 oktober een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting;
• de regel dat de omgekeerde afspiegeling is niet langer verplicht bij een ongeschiktheid van een functie, maar wanneer met behulp van bij- of omscholing de werkgever wel geschikt kan worden voor de functie.

Zorg dus dat jij je zaken op een rijtje hebt omtrent de veranderingen van de Uitvoeringsregels Ontslag. Daarmee voorkom je onverwachte (en ongewenste) verrassingen en kun jij je focussen op andere belangrijke zaken.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je andere vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, dan neem je natuurlijk contact op met één van onze toppers op dit gebied. We helpen je graag.