Stephanie Grob

Advocaat en MfN-registermediator bij Brusse & Masselink, de Twentse Advocaten
 • Arbeidsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Mediation
 • Erfrecht
 • Soms kom je ongevraagd in een situatie terecht waarin je te maken krijgt met het recht. Vroegtijdige inschakeling van een advocaat kan veel problemen voorkomen. Helaas is de gang naar de Rechtbank niet altijd te vermijden. Samen met mijn cliënt vorm ik een team, waarin de cliënt de feiten kent en mijn juridische kennis richtinggevend is.

  Naast advocaat ben ik mediator. Veel conflicten ontstaan door problemen in de onderlinge communicatie. Mediation kan mooie resultaten opleveren, zeker als partijen in de toekomst nog met elkaar te maken zullen hebben. Ik vind het bijzonder om te ervaren dat partijen, door het mediationtraject onder mijn begeleiding, de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

  Ik ben een echte Twentse. Daarom passen de Twentse nuchterheid en de laagdrempeligheid van ons kantoor goed bij mij.”

  Ik sta geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten met de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden:

  Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  stephanie-grob

  Onze andere toppers

  Ilona van de Riet-Dannenberg

  Juridisch secretaresse

  Anita Baan

  Advocaat

  Lisa Kreijfelt

  Marketing & Communicatie medewerker