Stephanie Grob

Advocaat en MfN-registermediator bij Brusse & Masselink, De Twentse Advocaten

“Samen met cliënten vorm ik een team”

Naast advocaat ben ik mediator. Samen met cliënten vorm ik een team, waarin zij de feiten kennen en mijn juridische kennis richtinggevend is.

Ik ben een echte Twentse, daarom passen de Twentse nuchterheid en de laagdrempeligheid van ons kantoor goed bij mij. Die laagdrempeligheid is erg belangrijk omdat je soms ongevraagd in een situatie terecht komt waarin je te maken krijgt met het recht. Vroegtijdige inschakeling van een advocaat kan veel problemen voorkomen. Helaas is de gang naar de Rechtbank niet altijd te vermijden.

Veel conflicten ontstaan door problemen in de onderlinge communicatie. Mediation kan mooie resultaten opleveren, zeker als partijen in de toekomst nog met elkaar te maken zullen hebben. Ik vind het bijzonder om te ervaren dat partijen, onder mijn begeleiding, de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Ik ben ingeschreven als mediator in het MfN-register en ik sta als advocaat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten met de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden:

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.