Aansprakelijkheid beleidsbepaler in faillissement

Wanneer er onbehoorlijk bestuur ten grondslag ligt aan een faillissement van een vennootschap, dan kan een bestuurder in privé aansprakelijk worden gesteld door de curator (bestuurdersaansprakelijkheid). In het geval van een vennootschap is iedere bestuurder dan hoofdelijk aansprakelijk voor het restant van de schulden dat niet uit andere baten voldaan kan worden.

Let op! Dit geldt ook voor feitelijk beleidsbepalers die formeel geen bestuurder zijn van een vennootschap. Hieronder lees je daarover meer. 

Uitspraak Hoge Raad over aansprakelijkheid

Op 24 maart jl. deed de Hoge Raad een interessante uitspraak. De uitspraak verwijst naar artikel 2:138/248 lid 7 BW waarin staat wie als feitelijk beleidsbepaler kan worden gekwalificeerd. In dat artikel staat het volgende:

Met een bestuurder wordt gelijkgesteld (lees: feitelijk beleidsbepaler is) “degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald, als ware hij bestuurder” waarbij vereist is dat sprake is van een “feitelijke terzijdestelling van het formele bestuur”.

Echter, in de uitspraak van de Hoge Raad komt het erop neer dat als feitelijke beleidsbepaler wordt gekwalificeerd: degene die het beleid van de vennootschap bepaalt, alleen of samen met de formele bestuursleden. Voor de vraag wanneer sprake is van een feitelijk beleidsbepaler spelen alle omstandigheden van het geval een rol.

Waarom is de uitspraak van de Hoge Raad interessant?

Wanneer sprake is van een faillissement waaraan onbehoorlijk bestuur ten grondslag ligt, dan kunnen, naast het formele bestuur, ook de feitelijk beleidsbepalers in privé aansprakelijk worden gesteld. Dat laatste is overigens niet nieuw, maar kon alleen wanneer de formele bestuurders hun taken naast zich neer hadden gelegd. Door deze uitspraak van de Hoge Raad kunnen feitelijk beleidsbepalers, zelfs als de formele bestuurders hun taken als bestuurder nog uitoefenen,  aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van feitelijk beleidsbepalers geldt niet alleen als er sprake is van een faillissement. Ook buiten faillissement kunnen feitelijk beleidsbepalers aansprakelijk worden gesteld.

Het is daarom belangrijk dat binnen een vennootschap duidelijk is wie de bestuurders en eventuele feitelijk beleidsbepalers zijn. Dit kan ook van belang zijn voor de verzekering die door de vennootschap wordt afgesloten. Als feitelijk beleidsbepaler moet je daarom voorzichtiger zijn en weten wat je juridische positie is. 

Meer weten over het onderwerp van feitelijk beleidsbepaler?

Onze advocaten kunnen jou helpen bij het adviseren omtrent de vraag of er feitelijk beleidsbepalers zijn en hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Neem gerust contact met ons op!

De uitspraak van de Hoge Raad vind je op de site van de Rechtspraak. 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken