Echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation

Wat is echtscheidingsmediation?

Echtscheidingsmediation kun je toepassen wanneer je samen hebt besloten in goed overleg te gaan scheiden of wanneer je met een (ex-)partner in conflict bent geraakt over het afwikkelen van de echtscheiding, de zorg voor en de omgang met de kinderen of de hoogte van alimentatie in onderling overleg wilt vastleggen.

Wanneer je met je (ex)partner bereid bent om samen tot een oplossing te komen, dan heeft mediation kans van slagen. We gaan tijdens het mediationtraject op zoek naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen, waaronder uiteraard ook de kinderen. De door jullie gemaakte afspraken kunnen daarna worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan, welke uiteindelijk samen met het verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij de Rechtbank. Meer informatie over de echtscheidingsprocedure vindt je op onze pagina over scheiden.

Het is de taak van een echtscheidingsmediator om jullie op een constructieve wijze deel te laten nemen aan het mediationtraject en emoties niet de boventoon te laten voeren. Dat vergt van jullie beiden geduld en verdraagzaamheid.

Werkwijze echtscheidingsmediation

Wij starten het mediationtraject altijd met drie gezamenlijke gesprekken. Na deze gesprekken, of eerder wanneer dat mogelijk is, maken wij samen de balans op of er concreet uitzicht is op een oplossing. Wanneer dit niet zo is, stoppen we het mediationtraject. Een gezamenlijk gedragen oplossing zit er dan kennelijk niet in. Door deze werkwijze besparen wij je een langdurig en vaak uitzichtloos mediationtraject (en dus hoge kosten) en weet je in een vroeg stadium waar je aan toe bent. Dit vinden wij wel zo eerlijk en duidelijk.

Kosten mediationtraject

Informatie over onze tarieven vind je op onze Tarieven pagina. 

Onze mediationflyer is te downloaden via onze pagina met Downloads.

“Laatste update d.d. 22 april 2021”

Advies nodig?
Vraag het Stephanie

Wie is onze echtscheidingsmediator?

Stephanie Grob is onze echtscheidingsmediator. Tijdens de gesprekken zal zij zich vanzelfsprekend neutraal en onpartijdig opstellen. Dit betekent dat zij geen mening heeft over jullie standpunten, noch zal zij het opnemen voor één van de partijen of fungeren als scheidsrechter. Bij mediation gaan jullie met elkaar in gesprek en zal zij jullie helpen bij het onder woorden brengen van jullie wensen en gedachten, mocht daar behoefte aan bestaan. Stephanie is geduldig, betrokken en deskundig. Wil je meer weten over Stephanie? Bekijk dan haar profielpagina.   

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Vordering incasseren? Wacht niet te lang!

  Vordering incasseren? Wacht niet te lang! Stel, een zakelijke relatie...

  Lees meer
 • Nieuws

  Vennoot van een vof? Let op!

  Vennootschap onder firma Verbintenissen en/of vorderingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst...

  Lees meer

Wij werken voor: