Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Brusse Masselink B.V.

In onze privacyverklaring informeren wij je over welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel dit gebeurt en hoe lang jouw persoonsgegevens bewaard worden. Tevens vermelden wij hoe jouw persoonsgegevens beveiligd zijn en welke rechten je als betrokkene hebt. Ook staat in de privacyverklaring vermeld hoe je contact met ons kunt opnemen. 

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over de AVG, zijn onderworpen aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean desk policy. Wij hanteren daarnaast een protocol met betrekking tot eventuele datalekken. 

Weet je dat het in het kader van de AVG verplicht is om een privacyverklaring te hebben? En deze op jouw website te vermelden wanneer je persoonsgegevens verzamelt? Onze advocaten en juristen kunnen je uitgebreid informeren over de AVG en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien voor jou als ondernemer. 

Download hier onze eigen Privacyverklaring. Aanpassingen worden onmiddellijk gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. 

Meer weten over privacywetgeving?
Vraag het Yvonne