string(4) "page" NULL

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Wat is vastgoedrecht en wat is bouwrecht?

Vastgoedrecht is het overkoepelende recht dat heeft te maken met alles op het gebied van onroerend goed. Je kunt hierbij denken aan projectontwikkeling, koop/verkoop, financiering, huur/verhuur en bouwrecht. Bouwrecht is een specialisatie binnen het vastgoedrecht, net zoals huurrecht.

Er kunnen geschillen of discussies op het gebied van vastgoedrecht ontstaan tussen een koper en een verkoper van onroerend goed, bij de koop of verkoop van een woning of bedrijfsruimte bijvoorbeeld. Ook kan er een geschil ontstaan tussen bedrijven onderling, een projectontwikkelaar en een bouwbedrijf of architect, of problemen tussen een opdrachtgever en een zzp-er (metselaar, tegelzetter, elektricien of installateur).

Tussen een aannemer en een onderaannemer kan een probleem ontstaan over de uitvoering van een werk, over de inhoud van een aannemingscontract of aannemingsovereenkomst, oplevertermijnen of over de aansprakelijkheid. Geschillen kunnen leiden tot vertraging of stillegging van de bouw. Dat is heel vervelend en natuurlijk niet wat je wilt.

Procedures en bouwrechtgeschillen

Procedures op het gebied van vastgoedrecht en bouwrecht kosten veel tijd en geld.
Afhankelijk van de aard en omvang van het geschil moet je bij een procedure al gauw denken aan enkele maanden tot jaren voordat er een vonnis of beschikking is afgegeven. Procedures of geschillen kunnen worden gevoerd bij de Rechtbank (sector Civiel) of worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, dat is gevestigd in Utrecht. Of een procedure aan de rechter wordt voorgelegd of aan een arbitrage- of geschillencommissie heeft te maken met wat er is opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. Voor ondernemers is het hanteren van, en voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst verwijzen naar, jouw algemene voorwaarden daarom van groot belang.

Uniforme Algemene Voorwaarden (UAV)

De meest gebruikte standaard voorwaarden in de bouw tussen opdrachtgevers en aannemers zijn de Uniforme Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken (UAV).

Scroll naar beneden als je wil weten wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van vastgoedrecht of voor veelgestelde vragen over het vastgoedrecht. 

 

Vastgoed of Bouwrecht advocaat nodig?

Wij helpen vastgoedhandelaren, bouwbedrijven, aannemers, zzp-ers, scholen, woningcorporaties, (particuliere) verhuurders en huurders met al hun vastgoed en bouwrecht zaken. Samen vinden we een oplossing en bedenken we een manier om een langdurig geschil te voorkomen.

Wij helpen je onder andere met:

 • het voeren van onderhandelingen bij een geschil om zo tot een oplossing te komen;
 • het opstellen en beoordelen van aannemingscontracten en (koop)overeenkomsten;
 • het oplossen van problemen met en tussen architecten, aannemers, onderaannemers;
 • het laten nakomen van overeenkomsten wanneer dit niet gebeurt;
 • eventuele verborgen gebreken die je hebt ontdekt na de aankoop van jouw woning.

Voor meer informatie over vastgoedrecht en bouwrecht lees je onze blogartikelen of bekijk je onze FAQ pagina. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!


Veelgestelde vragen over vastgoedrecht/bouwrecht

Huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opzeggen, mag dat?

Of een huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opgezegd mag worden is afhankelijk van de vraag om welk soort bedrijfsruimte het gaat. In het huurrecht bestaat namelijk een onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimte, te weten bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW en bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW kun je opzeggen met wederzijds goedvinden of wanneer in de huurovereenkomst de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is opgenomen. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW mag je niet zomaar opzeggen. Dat geldt voor de verhuurder maar ook voor de huurder. Tussentijdse opzegging wordt beschouwd als wanprestatie en daarmee ben je schadeplichtig tegenover de andere partij. Er zijn mogelijkheden om de schade te beperken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld onderhuur of indeplaatsstelling. Wanneer er sprake is van overlijden van één van de partijen, dan kunnen nabestaanden de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. Ook kunnen een huurder en verhuurder de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.

Huurbescherming, wat is dat?

Huurbescherming betekent dat een verhuurder niet zomaar de huur mag opzeggen. Je hebt er recht op wanneer je een huis of appartement huurt, of een kamer of woonwagen op een vaste plek. De verhuurder moet een geldige reden, oftewel opzeggingsgrond, hebben om de huurovereenkomst te beëindigen. Voorbeelden van opzeggingsgronden zijn: grote huurachterstanden, dringend eigen gebruik, sloop of renovatie, verandering bestemmingsplan of een faillissement. Niet alleen de hoofdbewoner maar ook medebewoners hebben recht op huurbescherming. Dit kan anders zijn in geval van onderhuur. In dat geval heb je er alleen recht op wanneer de verhuurder heeft ingestemd met onderhuur. In geval van tijdelijke huur heb je een beperkte huurbescherming. Als je huurt onder de leegstandswet gelden andere regels. Meer informatie over de leegstandswet en tijdelijke huurovereenkomsten zoals shortstayovereenkomsten, antikraak of campuscontracten vindt je op de site van de Woonbond.

Geschil met makelaar. Wat nu ?

Wanneer je een geschil hebt met een makelaar is dat erg vervelend. Je mag namelijk verwachten dat een makelaar zijn of haar werk zo goed mogelijk doet. Wanneer dit niet is gebeurd dan kan dat hele vervelende gevolgen voor jou als koper of verkoper hebben. Makelaars zijn vaak aangesloten bij grotere, overkoepelende, organisatie zoals bijvoorbeeld de NVM, VBO of Vastgoedpro. Deze overkoepelende organisaties hebben allemaal een geschillencommissie waarbij jij jouw klacht kunt indienen. Wij raden je aan om eerst in gesprek te gaan met de betreffende makelaar om te zien of jullie er samen uit kunnen komen. Als dat niet het geval is, kun je overwegen een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Wij kunnen je bijstaan bij eventuele onderhandelingen met de betreffende makelaar of je helpen om jouw klacht goed en duidelijk te verwoorden richting de geschillencommissie.

Verborgen gebrek, wat nu?

Een verborgen gebrek aan jouw koopwoning is erg vervelend, vooral omdat een verborgen gebrek zich pas voordoet na de oplevering. Je vraagt je misschien af of je de verkoper alsnog aansprakelijk kunt stellen. Voor jouw gemak hebben wij hiervoor een stappenplan 'verborgen gebreken' opgesteld. Dit handige stappenplan is te vinden op onze downloadpagina. Mocht je daarna nog vragen hebben of wil je advies van onze vastgoed / bouwrecht experts, neem dan contact op.

Tips bij de aankoop van een woning!

Ons advies is om je goed te laten adviseren bij de aankoop van een woning. Je kunt overwegen om een aankoopmakelaar in de arm te kunnen nemen. Indien je dit wenst, kunnen wij je in contact brengen met een goede makelaar. Een goede aankoopmakelaar behoed je voor eventuele valkuilen die door veel kopers worden gemaakt. Zij nemen uitgebreid de tijd voor jou en luisteren goed naar al jouw wensen. Mocht je zelf op zoek gaan naar een woning, begin dan met het opstellen van een lijst met minimale eisen waaraan jouw woning moet voldoen en wijk daar tijdens je zoektocht zo min mogelijk van af. Ga daarna in gesprek met een hypotheekadviseur, zodat je weet waar je financieel aan toe bent. Dat scheelt een boel zodra je eenmaal een bod hebt gedaan op een woning én dit kan ook je positie ten opzichte van andere kopers versterken. Vraag door naar eventuele juridische procedures die er mogelijk kunnen spelen rondom de door jouw aan te kopen woning (zoals een echtscheiding of rechten van derden, zoals het recht van overpad). Daarnaast raden wij je aan om altijd een bouwkundige keurig te laten verrichten voor de aankoop van een woning. Ook wanneer je denkt dat dit niet nodig is, neem dit als ontbindende voorwaarde op in het koopcontract. Een ontbindende voorwaarde kan ook een voorbehoud van financiering zijn. Daarmee voorkom je een eventuele boete (waarborgsom) bij niet tijdige nakoming van jouw verplichtingen als koper (toerekenbare tekortkoming).

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Werkgever let op! Een boemerang komt altijd terug. Of niet?

  Interessante case! Wat was er aan de hand? De werkgever wilde van zijn zieke werknemer af. Dit kan op verschillende manieren. Het beste is natuurlijk om de wet te volgen. Uit de wet volgt namelijk dat er toestemming moet worden gevraagd aan het UWV of aan de rechtbank om de...

  Lees meer
 • Nieuws

  Arbeidsconflict oplossen in 6 stappen; zo doe je dat!

  Het oplossen van een arbeidsconflict vereist vaak een constructieve aanpak waarbij alle betrokken partijen bereid zijn om samen te werken aan een oplossing. Of je nu werkgever of werknemer bent, deze waardevolle inzichten helpen je om conflicten effectief aan te pakken en een positieve werkcultuur te creëren. Stap 1: Erken...

  Lees meer

Wij werken voor: