Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Wat is vastgoedrecht en wat is bouwrecht?

Vastgoedrecht is het overkoepelende recht dat heeft te maken met alles op het gebied van onroerend goed. Je kunt hierbij denken aan projectontwikkeling, koop/verkoop, financiering, huur/verhuur en bouwrecht. Bouwrecht is een specialisatie binnen het vastgoedrecht, net zoals huurrecht.

Er kunnen geschillen of discussies op het gebied van vastgoedrecht ontstaan tussen een koper en een verkoper van onroerend goed, bij de koop of verkoop van een woning of bedrijfsruimte bijvoorbeeld. Ook kan er een geschil ontstaan tussen bedrijven onderling, een projectontwikkelaar en een bouwbedrijf of architect, of problemen tussen een opdrachtgever en een zzp-er (metselaar, tegelzetter, elektricien of installateur).

Tussen een aannemer en een onderaannemer kan een probleem ontstaan over de uitvoering van een werk, over de inhoud van een aannemingscontract of aannemingsovereenkomst, oplevertermijnen of over de aansprakelijkheid. Geschillen kunnen leiden tot vertraging of stillegging van de bouw. Dat is heel vervelend en natuurlijk niet wat je wilt.

Procedures en bouwrechtgeschillen

Procedures op het gebied van vastgoedrecht en bouwrecht kosten veel tijd en geld.
Afhankelijk van de aard en omvang van het geschil moet je bij een procedure al gauw denken aan enkele maanden tot jaren voordat er een vonnis of beschikking is afgegeven. Procedures of geschillen kunnen worden gevoerd bij de Rechtbank (sector Civiel) of worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, dat is gevestigd in Utrecht. Of een procedure aan de rechter wordt voorgelegd of aan een arbitrage- of geschillencommissie heeft te maken met wat er is opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. Voor ondernemers is het hanteren van, en voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst verwijzen naar, jouw algemene voorwaarden daarom van groot belang.

Uniforme Algemene Voorwaarden (UAV)

De meest gebruikte standaard voorwaarden in de bouw tussen opdrachtgevers en aannemers zijn de Uniforme Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken (UAV).

Scroll naar beneden als je wil weten wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van vastgoedrecht of voor veelgestelde vragen over het vastgoedrecht. 

 

Vastgoed of Bouwrecht advocaat nodig?

Wij helpen vastgoedhandelaren, bouwbedrijven, aannemers, zzp-ers, scholen, woningcorporaties, (particuliere) verhuurders en huurders met al hun vastgoed en bouwrecht zaken. Samen vinden we een oplossing en bedenken we een manier om een langdurig geschil te voorkomen.

Wij helpen je onder andere met:

 • het voeren van onderhandelingen bij een geschil om zo tot een oplossing te komen;
 • het opstellen en beoordelen van aannemingscontracten en (koop)overeenkomsten;
 • het oplossen van problemen met en tussen architecten, aannemers, onderaannemers;
 • het laten nakomen van overeenkomsten wanneer dit niet gebeurt;
 • eventuele verborgen gebreken die je hebt ontdekt na de aankoop van jouw woning.

Voor meer informatie over vastgoedrecht en bouwrecht lees je onze blogartikelen of bekijk je onze FAQ pagina. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!


Veelgestelde vragen over vastgoedrecht/bouwrecht

Wat is ontruimingsbescherming?

Ontruimingsbescherming verwijst naar de juridische bescherming die een huurder kan genieten tegen gedwongen uitzetting of ontruiming uit een gehuurde woning of bedrijfsruimte. Het doel van ontruimingsbescherming is om de huurder te beschermen tegen willekeurige of onrechtmatige uitzetting door de verhuurder en om een zekere mate van zekerheid en stabiliteit te bieden aan huurders. In Nederland wordt ontruimingsbescherming geregeld door verschillende wetten, afhankelijk van het type gehuurde ruimte. De specifieke voorwaarden en procedures voor ontruimingsbescherming kunnen variëren, maar over het algemeen kan ontruiming alleen plaatsvinden als de verhuurder een geldige reden heeft, zoals wanbetaling van huur, ernstige overlast, dringend eigen gebruik van het verhuurde pand door de verhuurder, of een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder. Ontruimingsbescherming biedt huurders dus een zekere mate van rechtszekerheid en beschermt hen tegen onrechtmatige uitzetting uit hun gehuurde woning of bedrijfsruimte. Meer weten over ontruimingsbescherming? Lees dan ook dit artikel! Onze vastgoedrecht advocaat Marc Schuring staat verhuurders en huurders bij met vragen of geschillen op het gebied van huurrecht. Onze huurrecht advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal kunnen je alles vertellen over het verhuren en huren van onroerend goed.

Wat is Onroerende Zaak Belasting (OZB)?

De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die gemeenten heffen van eigenaren en gebruikers van onroerend goed, zoals woningen en bedrijfspanden. De hoogte van de OZB wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het pand. Gemeenten gebruiken de OZB-opbrengsten om hun begroting te financieren en verschillende voorzieningen en diensten te bekostigen, zoals onderhoud van openbare ruimten, infrastructuur, sociale voorzieningen en culturele activiteiten. De OZB wordt in Nederland jaarlijks door de gemeente vastgesteld en geïnd. Er zijn twee soorten OZB: de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. Eigenaren van onroerend goed betalen de eigenarenbelasting, terwijl gebruikers (bijvoorbeeld huurders) de gebruikersbelasting voor hun rekening nemen, die vaak indirect via de huurprijs wordt doorberekend. De hoogte van de OZB kan per gemeente verschillen, omdat gemeenten zelf de tarieven vaststellen. Deze tarieven worden jaarlijks bepaald in de gemeentelijke begroting en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van bijvoorbeeld politieke besluitvorming of economische factoren. Ben je in een geschil verwikkeld over de hoogte van de OZB? Neem dan contact op met onze vastgoedrecht advocaat Marc Schuring of één van onze andere huurrecht advocaten in Almelo, Oldenzaal of Tubbergen. Check ook de antwoorden op andere vragen over huurrecht op onze veelgestelde vragen pagina.

Hoe wordt de WOZ-waarde berekend?

De WOZ-waarde wordt berekend door de gemeente en is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder: Vergelijkingsmethode: De gemeente vergelijkt het pand met vergelijkbare panden die recent zijn verkocht. Hierbij wordt gekeken naar eigenschappen zoals locatie, type woning, oppervlakte, inhoud, bouwjaar, staat van onderhoud en voorzieningen. Taxatiemethode: Als er niet genoeg vergelijkbare panden beschikbaar zijn, kan de gemeente een taxateur inschakelen om de waarde te bepalen. Deze taxateur zal verschillende factoren analyseren en een schatting maken op basis van marktgegevens en kenmerken van het pand. Geautomatiseerde waardering: Sommige gemeenten gebruiken geautomatiseerde systemen om de WOZ-waarde te berekenen. Deze systemen maken gebruik van gegevens over vergelijkbare verkopen en kenmerken van het pand om een schatting te maken. Na het verzamelen van deze informatie past de gemeente een formule toe om de WOZ-waarde vast te stellen. Deze waarde wordt jaarlijks herzien en meestal vastgesteld per 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde wordt vervolgens gebruikt voor belastingdoeleinden en kan ook relevant zijn in het huurrecht voor het bepalen van de maximale huurprijs en andere juridische zaken. Het huurrecht is een onderdeel van het vastgoedrecht. Wil je meer informatie over de WOZ-waarde of heb je andere vragen over huurrecht, check dan onze andere veelgestelde vragen over het huurrecht of neem contact op met onze vastgoedrecht advocaat Marc Schuring of één van onze andere huurrecht advocaten in Almelo, Oldenzaal of Tubbergen. Onze vastgoedrecht advocaten kunnen je alles vertellen over de WOZ-waarde, het verhuren van onroerend goed en over geschillen met huurders.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde staat voor 'Waardering Onroerende Zaken' en is de geschatte marktwaarde van een onroerend goed op een specifiek peilmoment, zoals vastgesteld door de gemeente. Deze waarde wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het bepalen van de hoogte van belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de huurwaardekapitalisatie. In het huurrecht kan de WOZ-waarde van belang zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs volgens het puntensysteem of het bepalen van de huurwaarde bij een geschil. Heb je een vraag over de WOZ-waarde? Neem dan contact op met onze huurrecht advocaat Marc Schuring.

Huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opzeggen, mag dat?

Of een huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opgezegd mag worden is afhankelijk van de vraag om welk soort bedrijfsruimte het gaat. In het huurrecht bestaat namelijk een onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimte, te weten bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW en bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW kun je opzeggen met wederzijds goedvinden of wanneer in de huurovereenkomst de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is opgenomen. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW mag je niet zomaar opzeggen. Dat geldt voor de verhuurder maar ook voor de huurder. Tussentijdse opzegging wordt beschouwd als wanprestatie en daarmee ben je schadeplichtig tegenover de andere partij. Er zijn mogelijkheden om de schade te beperken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld onderhuur of indeplaatsstelling. Wanneer er sprake is van overlijden van één van de partijen, dan kunnen nabestaanden de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. Ook kunnen een huurder en verhuurder de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Het huurrecht is een onderdeel van het vastgoedrecht. Voor meer informatie over huurrecht neem je daarom contact op met Vastgoedrecht advocaat Marc Schuring of één van onze andere huurrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal. Deze huurrecht advocaat kan jou als verhuurder of huurder alles vertellen over de regels van het verhuren of huren van woonruimte of een bedrijfsruimte.

Huurbescherming, wat is dat?

Huurbescherming betekent dat een verhuurder niet zomaar de huur mag opzeggen. Je hebt er recht op wanneer je een huis of appartement huurt, of een kamer of woonwagen op een vaste plek. De verhuurder moet een geldige reden, oftewel opzeggingsgrond, hebben om de huurovereenkomst te beëindigen. Voorbeelden van opzeggingsgronden zijn: grote huurachterstanden, dringend eigen gebruik, sloop of renovatie, verandering bestemmingsplan of een faillissement. Niet alleen de hoofdbewoner maar ook medebewoners hebben recht op huurbescherming. Dit kan anders zijn in geval van onderhuur. In dat geval heb je er alleen recht op wanneer de verhuurder heeft ingestemd met onderhuur. In geval van tijdelijke huur heb je een beperkte huurbescherming. Als je huurt onder de leegstandswet gelden andere regels. Meer informatie over de leegstandswet en tijdelijke huurovereenkomsten zoals shortstayovereenkomsten, antikraak of campuscontracten vindt je op de site van de Woonbond.

Geschil met makelaar. Wat nu ?

Wanneer je een geschil hebt met een makelaar is dat erg vervelend. Je mag namelijk verwachten dat een makelaar zijn of haar werk zo goed mogelijk doet. Wanneer dit niet is gebeurd dan kan dat hele vervelende gevolgen voor jou als koper of verkoper hebben. Makelaars zijn vaak aangesloten bij grotere, overkoepelende, organisatie zoals bijvoorbeeld de NVM, VBO of Vastgoedpro. Deze overkoepelende organisaties hebben allemaal een geschillencommissie waarbij jij jouw klacht kunt indienen. Wij raden je aan om eerst in gesprek te gaan met de betreffende makelaar om te zien of jullie er samen uit kunnen komen. Als dat niet het geval is, kun je overwegen een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Wij kunnen je bijstaan bij eventuele onderhandelingen met de betreffende makelaar of je helpen om jouw klacht goed en duidelijk te verwoorden richting de geschillencommissie.

Verborgen gebrek, wat nu?

Een verborgen gebrek aan jouw koopwoning is erg vervelend, vooral omdat een verborgen gebrek zich pas voordoet na de oplevering. Je vraagt je misschien af of je de verkoper alsnog aansprakelijk kunt stellen. Voor jouw gemak hebben wij hiervoor een stappenplan 'verborgen gebreken' opgesteld. Dit handige stappenplan is te vinden op onze downloadpagina. Mocht je daarna nog vragen hebben of wil je advies van onze vastgoed / bouwrecht experts, neem dan contact op.

Tips bij de aankoop van een woning!

Ons advies is om je goed te laten adviseren bij de aankoop van een woning. Je kunt overwegen om een aankoopmakelaar in de arm te kunnen nemen. Indien je dit wenst, kunnen wij je in contact brengen met een goede makelaar. Een goede aankoopmakelaar behoed je voor eventuele valkuilen die door veel kopers worden gemaakt. Zij nemen uitgebreid de tijd voor jou en luisteren goed naar al jouw wensen. Mocht je zelf op zoek gaan naar een woning, begin dan met het opstellen van een lijst met minimale eisen waaraan jouw woning moet voldoen en wijk daar tijdens je zoektocht zo min mogelijk van af. Ga daarna in gesprek met een hypotheekadviseur, zodat je weet waar je financieel aan toe bent. Dat scheelt een boel zodra je eenmaal een bod hebt gedaan op een woning én dit kan ook je positie ten opzichte van andere kopers versterken. Vraag door naar eventuele juridische procedures die er mogelijk kunnen spelen rondom de door jouw aan te kopen woning (zoals een echtscheiding of rechten van derden, zoals het recht van overpad). Daarnaast raden wij je aan om altijd een bouwkundige keurig te laten verrichten voor de aankoop van een woning. Ook wanneer je denkt dat dit niet nodig is, neem dit als ontbindende voorwaarde op in het koopcontract. Een ontbindende voorwaarde kan ook een voorbehoud van financiering zijn. Daarmee voorkom je een eventuele boete (waarborgsom) bij niet tijdige nakoming van jouw verplichtingen als koper (toerekenbare tekortkoming).

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Komende wijzigingen in het verlofstelsel

  De afgelopen jaren is het verlofstelsel in Nederland aanzienlijk gegroeid. Vooral als het gaat om verlofregelingen voor de zorg van jonge kinderen. Er zijn maar liefst zeven verschillende opties, wat voor zowel werknemers als werkgevers verwarrend kan zijn. In dit artikel lees je over de komende wijzigingen in het verlofstelsel. Op...

  Lees meer
 • Nieuws

  4 tips voor ondernemers

  In dit artikel lees je 4 tips voor ondernemers die je niet wilt missen! Check ook onze MKB Rechtshulp pagina en ontdek wat wij voor ondernemers kunnen betekenen om problemen en gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.  1. Gebruik algemene voorwaarden Een essentiële manier om de interacties met jouw klanten en...

  Lees meer

Wij werken voor: