Personen- en Familierecht

Personen- en Familierecht

Wat is personen- en familierecht?

Het personen- en familierecht richt zich specifiek op zaken die te maken hebben met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Het familierecht is een zeer breed rechtsgebied en heeft alles te maken met menselijke relaties.

Onze ervaren familierecht advocaten begrijpen de complexiteit van het familierecht en geven het beste advies voor jouw situatie. 

Wij geloven in transparante communicatie en een empathische benadering. We nemen de tijd om naar je te luisteren, je vragen te beantwoorden en je te begeleiden gedurende het hele proces. Onze familierecht advocaten staat voor je klaar om jouw rechten, en die van jouw kinderen, te beschermen en je te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Wij helpen je graag met vragen en bij geschillen over:

 • echtscheidingen (procedures, ouderschapsplan, kinderalimentatie, partneralimentatie, omgangsregelingen);
 • zaken met betrekking tot de kinderen (naamswijziging, ouderlijk gezag, zorgregeling, verhuizen na een scheiding, adoptie);
 • zorg (ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, curatele- en bewindstellingen);
 • einde samenleving (boedelverdeling)

Echtscheiding

Bij een echtscheiding komt veel kijken en zeker wanneer er ook kinderen in het spel zijn. Voor ouders is het van groot belang stil te staan bij de consequenties die een echtscheiding voor de kinderen met zich meebrengt. Een kind krijgt soms gesprekken van ouders mee, die het eigenlijk niet zou moeten horen. Een kind wil niet kiezen tussen zijn of haar ouders. Een kind heeft behoefte aan stabiliteit en liefde en begrip van beide ouders nodig, ook al leven ze niet meer in één huis. Check ook onze pagina alles over scheidenEen andere website waarop meer informatie te vinden is over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen is die van Villa Pinedo.

Familierechtadvocaat nodig?

Neem vandaag nog contact op met één van onze familierechtadvocaten in Almelo, Oldenzaal of Tubbergen. We zijn er om je te ondersteunen en je te begeleiden in deze uitdagende periode. Jouw welzijn en die van jouw familie is onze prioriteit.

Familiemediation

Kwesties over familierecht liggen vaak erg gevoelig. Wij begrijpen dat. Daarom vinden wij het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor jou en adequaat te reageren óf juist even een pas op de plaats te maken. Een familierecht advocaat kan net zoals een mediator optreden als bemiddelaar tussen jullie als (ex-)partners en/of ouders van jullie kinderen. In goed overleg is er veel mogelijk. 

Lees ook onze artikelen over scheiden of bekijk onze FAQ pagina voor veelgestelde vragen en antwoorden op het gebied van familierecht. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!

Veelgestelde vragen
over Personen- en Familierecht

Wat doet een familierecht advocaat?

Een advocaat familierecht is gespecialiseerd in juridische kwesties met betrekking tot familie en relaties. Onze familierechtadvocaten begeleiden cliënten bij zaken als echtscheiding, alimentatie, omgang en gezag, het opstellen van huwelijkse voorwaarden en adoptie. Onze familierecht advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal verstrekken juridisch advies, vertegenwoordigen cliënten in gerechtelijke procedures en onderhandelen namens hen bij geschillen. Wij streven naar oplossingen die in het belang zijn van alle betrokken familieleden en hebben daarbij aandacht voor emotionele en financiële aspecten. Onze familierecht advocaten helpen je graag met al jouw familierechtelijke kwesties.

Wat doet een scheiding met een kind?

Een scheiding kan een kind op emotioneel vlak sterk beïnvloeden. Kinderen ervaren vaak gevoelens van verwarring, verdriet, boosheid, en angst. Ze kunnen zich schuldig voelen of de behoefte hebben om te kiezen tussen ouders. Verlies van stabiliteit en de vertrouwde gezinssituatie kan leiden tot stress en onzekerheid. Emotionele reacties variëren, maar communicatie en steun van beide ouders zijn van groot belang om kinderen te helpen omgaan met de veranderingen en hun emoties te verwerken. Langdurige conflicten tussen ouders kunnen de negatieve effecten versterken. Een gezonde co-ouderschapsregeling en openheid kan de impact van de scheiding voor kinderen verzachten.

Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?

Erkenning en ouderlijk gezag zijn twee aparte juridische concepten met betrekking tot ouderschap. Erkenning heeft betrekking op het vaststellen van het juridische vaderschap van een kind. Het betekent dat de biologische vader officieel wordt erkend als de vader van het kind, maar het geeft hem niet automatisch ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag heeft betrekking op het recht en de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over de opvoeding, gezondheid en het welzijn van het kind. Dit geldt zowel voor biologische als niet-biologische ouders. Het hebben van ouderlijk gezag houdt in dat de ouder wettelijk betrokken is bij de opvoeding en besluitvorming met betrekking tot het kind. Onze familierecht advocaten leggen je graag uit wat je kunt doen om het ouderlijk gezag over jouw kinderen te krijgen.

Wat is gezamenlijk gezag?

Ouderlijk gezag heeft betrekking op het recht en de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over de opvoeding, gezondheid en het welzijn van het kind. Gezamenlijk gezag houdt in dat beide ouders gelijke rechten en plichten hebben met betrekking tot die belangrijke beslissingen over de kinderen. Ouders met gezamenlijk gezag moeten met elkaar overleggen om het welzijn van hun kinderen te waarborgen. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, of niet meer samenwonen, blijven zij samen verantwoordelijk voor deze beslissingen indien zij beiden het gezag over de kinderen voeren. Indien dit niet zo is kan gezag worden aangevraagd met behulp van een advocaat. Onze familierechtadvocaten in Almelo en Oldenzaal kunnen je hierbij helpen. Lees hier over gezag door erkenning.

Kan ik een herberekening van de alimentatie krijgen?

Een herberekening van alimentatie kan gewenst zijn om de alimentatie aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit kan door wijzigingen in inkomen, gezinsgrootte, de zorgverdeling of andere kosten. Als de financiële situatie van de betaler of de behoeften van de ontvanger aanzienlijk zijn gewijzigd, kan een herziening rechtvaardig zijn. Dit zorgt ervoor dat de alimentatie in overeenstemming blijft met de situatie en voorkomt dat een alimentatieplichtige teveel betaalt of de alimentatiegerechtigde te weinig ontvangt. Onze familierechtadvocaten kunnen alimentatieberekeningen uitvoeren om te zien of jij niet teveel betaalt of te weinig ontvangt.

Welke vormen van co-ouderschap zijn er?

De meest gebruikelijke vormen van co-ouderschap zijn het week-op-week-af-model en het 2-2-5-5-model. Bij het week-op-week-af-model verblijven de kinderen een volledige week bij de ene ouder en de volgende week bij de andere ouder. Het 2-2-5-5-model houdt in dat de kinderen twee dagen bij de ene ouder zijn, vervolgens twee dagen bij de andere ouder, gevolgd door vijf dagen weer bij de eerste ouder, en dan vijf dagen bij de tweede ouder. Deze schema's bieden regelmaat en gelijke betrokkenheid van beide ouders, maar er zijn tal van andere co-ouderschapsregelingen mogelijk, afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van de ouders en kinderen. Je kunt ook afspreken om de zorgverdeling af te stemmen op de schoolvakanties en weekenden.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een regeling waarbij gescheiden of niet-samenwonende ouders gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en zorg van hun kinderen delen. In de overeenkomst hebben de kinderen twee hoofdverblijven, meestal bij beide ouders, en brengen ze afwisselend tijd door bij elk van hen. Ouders overleggen samen over belangrijke beslissingen omtrent de opvoeding, zoals onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. Co-ouderschap bevordert een stabiele en evenwichtige omgeving voor kinderen na een scheiding en biedt beide ouders gelijke kansen om betrokken te blijven bij het leven van hun kinderen.

Wat is de wettelijke onderhoudsplicht voor ouders?

De wettelijke onderhoudsplicht voor ouders houdt in dat ouders juridisch verantwoordelijk zijn voor het financieel onderhouden van hun minderjarige kinderen. Deze verplichting omvat het verschaffen van huisvesting, voeding, kleding, onderwijs en medische zorg. Het doel is om te waarborgen dat kinderen in hun basisbehoeften worden voorzien en een redelijke levensstandaard kunnen handhaven. In geval van scheiding of niet-samenlevende ouders kan de niet-verzorgende ouder verplicht worden om kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder om bij te dragen aan de kosten van opvoeding en onderhoud van de kinderen. Deze verplichting blijft bestaan totdat het kind meerderjarig wordt.

Gezag aanvragen. Hoe doe ik dat?

Als je getrouwd bent krijg je automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk worden geboren. Wanneer je als ouder ongehuwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap hebt, dan kun je gezag aanvragen bij de rechtbank. Als jullie het daarover eens zijn kun je gezag aanvragen zonder behulp van een advocaat via de website van de Rechtspraak. Wanneer er aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het gezag binnen twee weken ingeschreven in het gezagsregister. Om gezag aan te kunnen vragen moet je een kind erkend te hebben. Erkenning vindt plaats voor de geboorte, na de geboorte (tijdens de aangifte) of op een later moment. Om een kind onder de 16 jaar te erkennen heb je onder andere instemming nodig van de moeder, mag je geen bloedverwant zijn van de moeder en mogen er niet al 2 ouders zijn. Wij helpen je graag met al je vragen over gezag en omgang. Ook kunnen wij je bijstaan in procedures over gezag aanvragen.

Alimentatie berekenen. Hoe doe ik dat?

Wanneer je alimentatie moet betalen of recht hebt op alimentatie wil je graag weten waar je aan toe bent. De hoogte van alimentatie kun je met je ex-partner afstemmen en vastleggen wanneer je on speaking terms bent. Partneralimentatie kun je vastleggen in het echtscheidingsconvenant en kinderalimentatie in een ouderschapsplan. Wanneer je er samen niet uitkomt, is het verstandig de alimentatie te laten berekenen door een familierecht advocaat. Er komt veel kijken bij het opstellen van een alimentatieberekening. Zoals waar het kind/de kinderen hun hoofdverblijf hebben, of er sprake is van co-ouderschap, het inkomen ten tijde van het huwelijk of de samenwoning, eventuele schulden of bijzondere kosten. Het betalen of ontvangen van partneralimentatie heeft gevolgen voor belastingen en toeslagen. Er zijn geen standaard bedragen voor te betalen kinderalimentatie. Bij co-ouderschap gelden andere regels bij het berekenen van alimentatie. Alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Omgang kind geweigerd. Wat nu?

Wanneer de omgang met je kind geweigerd is, is dat verschrikkelijk. Elk kind en elke ouder hebben volgens de wet recht op omgang met elkaar. Ook wanneer de ouder geen gezag heeft over het kind. Wel wordt er gekeken of de omgang in het belang is van het kind. Er mag dus geen sprake zijn van een situatie die nadelige gevolgen heeft voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind en de leefsituatie moet verantwoord zijn. Wat in een bepaalde situatie verantwoord is, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Wanneer een kind de leeftijd van 12 heeft bereikt mag het kind ook zelf zijn/haar mening geven over de omgang. Een omgangsregeling kan worden vastgesteld of gewijzigd in overleg tussen de ouders onderling of met tussenkomst van de rechter.

Ik wil scheiden, mijn partner niet. Wat nu?

Als je de beslissing hebt genomen om te scheiden kan het zijn dat je partner het hier niet mee eens is. Wees duidelijk over je wens om te scheiden en laat je vooral niet leiden door schuldgevoelens naar je partner of de kinderen. Afstand nemen van je partner kan zinvol zijn, bijvoorbeeld als de spanningen oplopen, maar probeer wel in gesprek te blijven. Een onderlinge regeling verdient namelijk meestal de voorkeur boven een procedure. Schakel als je wilt scheiden in ieder geval een echtscheidingsadvocaat in die met je meedenkt. Wat zijn bijvoorbeeld jouw rechten en verplichtingen? Een echtscheidingsadvocaat kan je ook aangeven welke stappen je het beste kunt ondernemen, voor jouw toekomst en die van de kinderen. Download ons stappenplan voor meer informatie of neem contact met onze ervaren en betrokken familierecht advocaten.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Komende wijzigingen in het verlofstelsel

  De afgelopen jaren is het verlofstelsel in Nederland aanzienlijk gegroeid. Vooral als het gaat om verlofregelingen voor de zorg van jonge kinderen. Er zijn maar liefst zeven verschillende opties, wat voor zowel werknemers als werkgevers verwarrend kan zijn. In dit artikel lees je over de komende wijzigingen in het verlofstelsel. Op...

  Lees meer
 • Nieuws

  4 tips voor ondernemers

  In dit artikel lees je 4 tips voor ondernemers die je niet wilt missen! Check ook onze MKB Rechtshulp pagina en ontdek wat wij voor ondernemers kunnen betekenen om problemen en gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.  1. Gebruik algemene voorwaarden Een essentiële manier om de interacties met jouw klanten en...

  Lees meer

Wij werken voor: