Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht?

Het ondernemingsrecht gaat over een breed scala aan rechtsgebieden waar je als ondernemer in de praktijk dagelijks mee te maken hebt. Ondernemingsrecht maakt onderdeel uit van het privaatrecht en houdt zich bezig met bedrijven met winstoogmerk. In Nederland kennen we verschillende juridische vormen van een onderneming (rechtsvormen). Er bestaan rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, zoals de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschap, vereniging, stichting coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.

Rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid

Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid wordt door de wet gelijk gesteld aan een natuurlijk persoon en heeft rechten en plichten. Zo kan een rechtspersoon overeenkomsten aangaan, bezittingen en schulden hebben, in staat van faillissement verkeren en aansprakelijk gesteld worden.

Rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld de eenmanszaak, vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap. In deze gevallen zijn de bestuurders of vennoten (natuurlijke personen) aansprakelijk voor eventuele schulden. Meer informatie over rechtsvormen vindt je op de website van de Kamer van Koophandel.

Ondernemersrisico's

De vrijheid van het ondernemerschap is fantastisch, maar het brengt ook zorgen met zich mee. Ondernemen betekent risico’s inventariseren en analyseren, anticiperen en inspelen op de markt, financieel je hoofd boven water zien te houden én die van je medewerkers.

“Voorkomen is beter dan genezen”

Voor een onderneming is het van belang dat de algemene voorwaarden, overeenkomsten en contracten, facturatie en opdrachtbevestigingen/offertes op orde zijn en perfect aansluiten op jouw bedrijf en diensten. Onze ondernemingsrecht advocaten zijn goede sparringpartners en bekijken samen met jou of jouw bedrijf juridisch nog up to date is of dat er iets veranderd moet worden.

Wat kunnen wij voor je betekenen op het gebied van ondernemingsrecht?

Naast advocaten zijn wij ook ondernemers. Wij kunnen met je sparren over onderwerpen zoals faillissementen, reorganisatie, overnames en fusies. Wij denken graag in een vroeg stadium met je mee over de koers die je wilt varen zodat conflicten in een later stadium zoveel mogelijk worden voorkomen.

Mocht er sprake zijn van een geschil, dan helpen wij je met het vinden van een oplossing of staan we je bij in een procedure.

Voor meer informatie over ondernemingsrecht scroll je naar beneden, lees je onze blogartikelen of bekijk je onze FAQ pagina. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!

 “Laatste update: 30 maart 2021”

Advies nodig?
Vraag het Sebastiaan

MKB Rechtshulp

Onze dienstverlening gaat verder dan alleen het opstellen en wijzigen van statuten of controleren van leveringsvoorwaarden en contracten. Zo hebben veel ondernemers al gekozen voor ons juridisch abonnement. Voor een vast bedrag van € 499,=* per jaar ben je daarmee namelijk verzekerd van een goede juridische basis onder jouw onderneming. Het abonnement biedt ondernemers daarnaast korting op het uurtarief van onze advocaten en vele andere voordelen. Meer informatie over het juridisch abonnement vindt je op onze pagina Juridisch abonnement.

(*exclusief reiskosten en kosten van derden.)

Veelgestelde vragen
over Ondernemingsrecht

Contract ontbinden. Hoe doe ik dat?

Een contract ontbinden mag niet zomaar. Een overeenkomst brengt verplichtingen over en weer met zich mee. Wanneer je van een overeenkomst of contract af wilt, is het van belang om te weten om welk soort overeenkomst of contract het gaat. Ook is het van belang wat er in de overeenkomst is opgenomen over een contract ontbinden, het opzeggen van een contract of vernietiging daarvan. Voor een aantal bijzondere overeenkomsten zijn er wettelijke bepalingen opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een koopovereenkomst, huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Bij duurovereenkomsten, behoudens bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst, zijn er geen specifieke regelingen in de wet opgenomen. Ongenoemde duurovereenkomsten, zoals een distributieovereenkomst, zijn in beginsel opzegbaar, tenzij partijen anders hebben afgesproken. Daarnaast kan een overeenkomst worden ontbonden wanneer een van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De tekortkoming moet dan wel in verhouding staan tot de ontbinding. Ontbinding kan ook via de rechter. Een contract vernietigen kan wanneer sprake is van bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.

Voorbeeld overeenkomsten. Waar vind ik die?

Voorbeeld overeenkomsten zijn te vinden op het internet. Met ons juridisch abonnement bieden wij klanten gratis de beschikking over tal van voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Zowel op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, maar ook op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht. Op de site Topcontracten.nl kun je voor een gering bedrag standaard contracten en voorbeeld overeenkomsten downloaden. Wij raden je echter aan om vooraf advies in te winnen van een advocaat en het contract of de overeenkomst altijd te laten controleren door een expert, zodat je er verzekerd van bent dat deze specifiek ziet op jouw situatie en jij zo goed mogelijk bent beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden.

Onderneming in financieel zwaar weer. Wat nu?

Ons advies is om bij financieel zwaar weer meteen in actie te komen. Hoe eerder je advocaat ondernemingsrecht inschakelt, hoe beter. Hij of zij kan je dan helpen overzicht te krijgen en je adviseren welke stappen je het beste kunt nemen om erger (bijvoorbeeld een faillissement) te voorkomen. Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, waarmee het voor ondernemingen mogelijk is geworden om schulden te saneren en op die wijze een faillissement te voorkomen. Op die manier kunnen ondernemingen die het, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, moeilijk hebben gekregen, maar wel levensvatbaar zijn, toch behoed worden voor verdere problemen. De sanering vindt dan plaats door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers. Het WHOA-traject bestaat in principe uit vier stappen. Meer informatie over de WHOA vindt je op onze pagina over faillissementsrecht.

Algemene voorwaarden hanteren, moet dat?

Wij raden je aan om altijd algemene voorwaarden te hanteren. Het belang van juridisch correct opgestelde en op juiste wijze toegepaste algemene voorwaarden wordt namelijk nog altijd onderschat. In onze praktijk komen wij regelmatig bedrijven tegen die algemene voorwaarden hebben geknipt en geplakt van een andere website of bedrijven die in het geheel geen algemene voorwaarden hanteren of deze niet op juiste wijze hebben toegepast. Je bent daarmee kwetsbaar voor aansprakelijkheden en intellectuele eigendommen zijn in dat geval niet of niet voldoende beschermd. Lees meer over dit onderwerp op onze pagina over algemene voorwaarden.

Voorbeeld ingebrekestelling, waar vind ik die?

Een voorbeeld ingebrekestelling is te downloaden via ons klantportaal. Onze klanten met een juridisch abonnement bieden wij gratis de beschikking over tal van voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Op zowel het gebied van arbeidsrecht, bouwrecht en huurrecht, als op het gebied van ondernemingsrecht. Op de site Topcontracten.nl kun je voor een gering bedrag standaard contracten en overeenkomsten kopen. Daar vindt je ook een goed voorbeeld van een ingebrekestelling. Ook vindt je op Topcontracten.nl standaard algemene voorwaarden. Wij raden je echter aan om vooraf advies in te winnen van een ondernemingsrecht advocaat en standaard contracten altijd te laten controleren door een expert. Alleen dan ben je er verzekerd van dat deze specifiek ziet op jouw situatie en ben je zo goed mogelijk beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden.

Wat is een rechtspersoon?

De wet stelt een rechtspersoon gelijk aan een natuurlijk persoon. Deze heeft namelijk ook rechten en plichten. Zo kan een rechtspersoon overeenkomsten aangaan, bezittingen en schulden hebben, in staat van faillissement verkeren en aansprakelijk gesteld worden. Voorbeelden van rechtspersonen zijn: besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Deze rechtspersonen noemen ze privaatrechtelijke rechtspersonen. Ook bestaan er publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de staat, provincies, waterschappen en gemeenten. Niet alle rechtspersonen zijn overigens geschikt om mee te ondernemen. Rechtspersonen moet opgericht worden met tussenkomst van een notaris. Een notaris stelt de statuten op, legt deze vast en zorgt er daarnaast voor dat de rechtspersoon wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Rechtspersonen houden op te bestaan door ontbinding, bijvoorbeeld door een ontbindingsbesluit of faillissement. Wanneer een rechtspersoon wettelijke verplichtingen niet nakomt, kan de Kamer van Koophandel overgaan tot ontbinding.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Opgebouwde vakantiedagen, hoe zit het ook alweer?

  Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat werknemers op 1 januari 2022 weer (nieuwe) vakantiedagen krijgen. Maar hoe zit het ook alweer met de opgebouwde vakantiedagen van 2021? Wij frissen jou even op!Bij vakantiedagen kan er een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en...

  Lees meer
 • Nieuws

  5 voordelen van maatwerk

  5 voordelen van juridisch maatwerk Bij ondernemen komen altijd contracten of voorwaarden om de hoek kijken. Hieronder vijf voordelen van het op maat laten maken van contracten of voorwaarden: 1. Gepersonaliseerd Bij maatwerk zijn contracten of voorwaarden volledig toegespitst op jouw specifieke situatie. Bijvoorbeeld bij de verkoop en levering van...

  Lees meer

Wij werken voor: