Incasso

Openstaande nota's incasseren

Heb jij er genoeg van om elke keer achter je geld aan te moeten vangen? Dat hoeft vanaf nu niet meer, want incasso opdrachten compleet aangeleverd op werkdagen vóór 16.00 uur worden diezelfde dag nog door ons opgepakt. Dat is onze TOP-service!

Wij nemen jouw incasso uit handen en incasseren graag jouw onbetaald gelaten nota’s of achterstallige huurtermijnen. Je hoeft hiervoor dus niet speciaal naar een deurwaarder of incassobureau. Wij handelen snel en adequaat zodat je niet weken of maanden hoeft te wachten op je geld. Naast de hoofdsom incasseren wij voor jou ook de contractuele of de wettelijke (handels)rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Jij hebt hierdoor geen omkijken meer naar jouw incasso’s. 

Wij verzorgen incasso’s voor onder andere MKB, ZZP, bouw-, en aannemingsbedrijven, drukkerijen, afvalverwerkers, reclamebureaus, verhuurders, hoveniers en tuinaanleg, schoonmaakbedrijven, groothandel en winkeliers/detailhandel.

Wettelijke of contractuele rente

In principe is een debiteur de wettelijke (handels)rente verschuldigd te betalen over de openstaande factuur of nota vanaf de vervaldatum. Het kan zijn dat in de overeenkomst, of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, een contractuele rente is opgenomen. Het is dus van belang om te weten welke afspraken zijn gemaakt en/of welke voorwaarden van toepassing zijn op de tussen jou en jouw debiteur gesloten (koop)overeenkomst. De contractuele rente kan hoger zijn dan de wettelijke (handels)rente, waardoor het verstandig kan zijn om in je algemene voorwaarden een contractuele rente te laten opnemen.

Er is een verschil tussen wettelijke rente ex art. 6:119 BW en wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW. De eerste ziet op transacties tussen bedrijven en consumenten of particulieren onderling. De tweede ziet op B2B (business-to-business) transacties.

Buitengerechtelijke incassokosten

In het geval van een incasso op particulieren/consumenten ben je verplicht om een termijn van minimaal 14 dagen aan te houden. Dit betekent dat de betreffende debiteur minimaal 14 dagen de tijd gekregen moet hebben om alsnog voor betaling van de factuur of nota zorg te dragen voordat er buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Dit is wettelijk bepaald en staat in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (2012).

Wij adviseren je om het bedrag aan buitengerechtelijke kosten al op te nemen in de herinnering, maar in ieder geval te vermelden in de aanmaning. Daardoor kun je op een later moment aantonen dat je voldaan hebt aan deze wettelijke verplichting.

Wat is een 14 dagen brief?

Een 14 dagen brief is van belang om in een dagvaardingsprocedure aanspraak te kunnen maken op de buitengerechtelijke incassokosten. Deze “14-dagen brief” moet je toezenden aan de debiteur. Wanneer je de debiteur niet wijst op het bedrag aan incassokosten en/of de 14 dagen termijn niet is gehanteerd, is de kans groot dat tijdens een gerechtelijke procedure het deel van de vordering dat ziet op de buitengerechtelijke kosten, wordt afgewezen. Buitengerechtelijke kosten kunnen, afhankelijk van de hoogte van de vordering, behoorlijk oplopen. Het is daarom zonde als je hierop geen aanspraak maakt. Een voorbeeld van een 14 dagen brief stellen wij gratis beschikbaar aan onze vaste zakelijke klanten.

In het geval van B2B (business-to-business) is een klant na de eerste vervaltermijn van minimaal 30 dagen sowieso de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke handelsrente verschuldigd over de vordering vanaf de vervaldatum van de factuur/nota tot aan de dag van betaling. Bij B2B geldt de 14 dagen termijn niet. 

Incasso advocaat inschakelen?

Als jij ons in het bezit stelt van de offerte of opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden en kopieën van openstaande facturen, herinneringen en gevoerde correspondentie, nemen wij jouw incasso uit handen.

Wij hanteren korte betaaltermijnen en nemen, indien mogelijk, telefonisch contact op met de desbetreffende debiteur.  Informatie over onze incassotarieven vindt je op onze Tarieven pagina.

Mocht de vordering onbetaald blijven en een procedure onvermijdelijk zijn, dan zullen wij je uiteraard eerst informeren over de te verwachten kosten en de eventuele risico’s die een procedure met zich meebrengt. Wel zo eerlijk en duidelijk, niet?

Advies nodig?
Vraag het Rachel!

MKB Rechtshulp (juridisch abonnement)

Incasso’s vallen niet onder het Juridisch Abonnement. Advies over debiteurenbeleid op de wijze waarop je de contractuele rente en de buitengerechtelijke incassokosten kunt vastleggen in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden wel. Met een goed en duidelijk debiteurenbeleid voorkom je liquiditeitsproblemen. Voor vaste zakelijke klanten hebben wij een inlogportaal met daarop, onder andere, gratis tips over debiteurenbeheer en voorbeelden van correct opgestelde herinneringen en aanmaningen, de 14-dagen brief, overeenkomsten en contracten.

“Laatste update d.d. 6 april 2021”

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Kan ik mijn werknemers verplichten zich te vaccineren tegen Covid-19?

  Kan ik mijn werknemers verplichten zich te vaccineren tegen Covid-19?Een terechte vraag die de werkgever zich in deze tijd kan afvragen en met name gezien het toenemende aantal besmettingen de afgelopen weken. Er zijn een aantal factoren die van belang zijn voor de werkgever in een dergelijke situatie.Artikel 11 van...

  Lees meer
 • Nieuws

  Voorkom conflicten bij een echtscheiding. 5 tips.

  Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Frustraties over de financiële afwikkeling en de zorg voor de kinderen stapelen zich vaak op, met langdurige en kostbare echtscheidingsprocedures tot gevolg. Een goede samenwerking tussen ex-partners kan dit voorkomen, maar is in veel gevallen behoorlijk ingewikkeld. Er spelen immers de nodige emoties mee....

  Lees meer