Erfrecht

Erfrecht

Wat is erfrecht?

Erfrecht heeft alles te maken met de verdeling van bezittingen en schulden na overlijden. De verdeling kan, voorafgaand aan het overlijden, worden vastgelegd in een testament. Dit vastleggen gebeurt door een notaris. De notaris stelt vast of iemand ten tijde van het opmaken van een testament in staat is over zijn eigen wil te beschikken.

Verklaring van erfrecht

Na overlijden kan iedereen die er belang bij heeft om te weten wie de erfgenamen zijn van de overledene of iedereen die er belang bij heeft om aan te kunnen tonen dat hij of zij over (een deel van) de erfenis mag beschikken, een verklaring van erfrecht op laten maken. Alleen een notaris mag een verklaring van erfrecht opmaken. De kosten van een verklaring van erfrecht verschillen per notariskantoor. In een verklaring van erfrecht staat onder meer wie er wanneer is overleden, zijn of haar burgerlijke staat, wie de (klein)kinderen en erfgenamen zijn en of er een testament gemaakt is en wat daarin staat over de verdeling van de erfenis.

Wettelijke erfgenamen

Wettelijke erfgenamen zijn onder te verdelen in 4 groepen, te weten:

 • partner, kinderen en kleinkinderen;
 • ouders, broers, zussen en hun kinderen;
 • grootouders of hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten;
 • overgrootouders of hun afstammelingen

Een partner is geen erfgenaam tenzij hij met de overledene was getrouwd, een geregistreerd partnerschap had of de overledene dit in zijn of haar testament heeft opgenomen. Een kind is erfgenaam als deze volgens de geboorteakte of adoptie door de overledene is erkend. Stiefkinderen, pleegkinderen of biologische kinderen die niet erkend zijn of afgestaan, zijn geen erfgenamen, tenzij de overledene dit in zijn of haar testament heeft opgenomen. Het opmaken van een testament kan veel gedoe na overlijden besparen.

Testament

In een testament kan je laten vastleggen wat er met je bezittingen en schulden moet gebeuren na overlijden. Ook kan in het testament worden opgenomen wie verantwoordelijk is voor de afwikkeling van een erfenis, de zogeheten executeur. Er zijn drie soorten executeurs, namelijk: de begrafenisexecuteur, de “gewone” executeur of de executeur afwikkelingsbewindvoerder.

Over de afwikkeling van een erfenis ontstaan soms geschillen en dat is zeer vervelend. Wanneer er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet hoe iemands nalatenschap wordt afgewikkeld.

Indien je dit wenst, kunnen wij je in contact brengen met een goed en zeer betrokken notariskantoor voor het opmaken van een testament.

Scroll naar beneden als je wil weten wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van erfrecht of voor veelgestelde vragen over het erfrecht. 

Erfrecht advies nodig?
Vraag het Willem

Erfrecht advocaat of mediator nodig?

Onze erfrecht advocaten en mediator denken graag met je mee op het gebied van erfrecht. Niet alleen wanneer er conflicten in de familie of met andere erfgenamen zijn ontstaan kun je een beroep op ons doen, maar ook wanneer je algemene vragen hebt op het gebied van erfrecht. 

Wanneer er sprake is van een conflict, maar jullie nog on speaking terms zijn met elkaar, dan kan mediation een oplossing bieden.

Voor meer informatie over erfrecht scroll je naar beneden, lees je onze blogartikelen of bekijk je onze FAQ pagina. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!

“Laatste update d.d. 8 april 2021”

Veelgestelde vragen
over Erfrecht

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Je kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. In de laatste twee gevallen leg je een verklaring af bij de rechtbank. Hiervoor betaal je een bedrag aan griffierecht tenzij je onvermogend bent. Indien je een erfenis zuiver aanvaardt, dat wil zeggen wanneer je zowel de bezittingen als de schulden aanvaarden, hoef je niet naar de rechtbank. Beneficiair aanvaarden betekent dat eerst alle schulden worden voldaan uit de nalatenschap. Wat er overblijft wordt onder de erfgenamen verdeeld. Verwerpen betekent dat je afstand doet van de erfenis. Hierop kan na het afleggen van de verklaring niet meer worden teruggekomen.

Geen testament. Wat nu?

Wanneer er geen testament is opgemaakt, wordt iemands nalatenschap afgewikkeld conform de wettelijke regels. Zo staat bijvoorbeeld in de wet dat een kind na het overlijden van de ouder recht heeft op zijn of haar deel van de erfenis (kindsdeel), maar pas nadat de andere (langstlevende) ouder is overleden. Het gaat hierbij overigens nooit om goederen, maar alleen om geldvorderingen. Meer informatie over erfrecht vindt je op de site van de Rijksoverheid.

Wat doet een executeur?

De executeur beheert na overlijden de bezittingen. Zijn taak is om eerst alle schulden te betalen en wat er overblijft te verdelen onder de erfgenamen.

Wat is een legitieme portie?

In principe heeft een kind, ook wanneer het onterfd is, recht op minimaal de helft van zijn of haar kindsdeel. Dit noemen ze de legitieme portie. Een kind dient hierop wel een beroep te doen binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder.  

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Komende wijzigingen in het verlofstelsel

  De afgelopen jaren is het verlofstelsel in Nederland aanzienlijk gegroeid. Vooral als het gaat om verlofregelingen voor de zorg van jonge kinderen. Er zijn maar liefst zeven verschillende opties, wat voor zowel werknemers als werkgevers verwarrend kan zijn. In dit artikel lees je over de komende wijzigingen in het verlofstelsel. Op...

  Lees meer
 • Nieuws

  4 tips voor ondernemers

  In dit artikel lees je 4 tips voor ondernemers die je niet wilt missen! Check ook onze MKB Rechtshulp pagina en ontdek wat wij voor ondernemers kunnen betekenen om problemen en gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.  1. Gebruik algemene voorwaarden Een essentiële manier om de interacties met jouw klanten en...

  Lees meer

Wij werken voor: