Huurrecht

Huurrecht

Wat is huurrecht?

Het huurrecht is een specialisatie binnen het vastgoedrecht. In het huurrecht zijn alle rechten en plichten opgenomen van huurders en verhuurders. Bij huur wordt een overeenkomst aangegaan waarin de verhuurder zich verplicht de huurder een zaak of een deel daarvan in gebruik te geven voor een tegenprestatie. Meestal is dat geld, maar het kan ook een andere prestatie zijn.

Bij huurrecht wordt vaak gedacht aan de huur en verhuur van onroerende zaken, zoals een woning, vakantiewoning of bedrijfspand, maar het kan ook zien op het huren van roerende zaken, zoals een fiets of auto.

Er zijn verschillende soorten overeenkomsten op het gebied van huurrecht, zoals de standaard huurovereenkomst voor woonruimte of bedrijfsruimte of een gebruiksovereenkomst in het geval van huur en verhuur van roerende zaken. Ook leasing en dus het opstellen van een lease-overeenkomst vallen onder dit rechtsgebied.

Huurgeschil

Tussen een huurder en verhuurder kunnen huurgeschillen ontstaan op het gebied van:

 • huurachterstand
 • huurverhoging
 • achterstallig onderhoud;
 • renovatie;
 • ontruiming;
 • beëindiging huurcontract.

Scroll naar beneden als je wil weten wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van huurrecht of voor veelgestelde vragen. 

Wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van huurrecht.

Uiteraard weten we hoe je een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd moet opstellen en kunnen we je voorzien van een verhuurcontract voor een garage of ander zakelijk huurcontract of je adviseren over zakelijke huur.  

Onze huurrecht advocaten helpen je bij het vinden van een oplossing voor je probleem of bedenken de beste manier om problemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Voor meer informatie scroll je naar beneden, lees je onze blogartikelen of bekijk je onze FAQ pagina. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!

“Laatste update 28 januari 2022”

Veelgestelde vragen
over Huurrecht

Huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opzeggen, mag dat?

Of een huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opgezegd mag worden is afhankelijk van de vraag om welk soort bedrijfsruimte het gaat. In het huurrecht bestaat namelijk een onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimte, te weten bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW en bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW kun je opzeggen met wederzijds goedvinden of wanneer in de huurovereenkomst de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is opgenomen. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW mag je niet zomaar opzeggen. Dat geldt voor de verhuurder maar ook voor de huurder. Tussentijdse opzegging wordt beschouwd als wanprestatie en daarmee ben je schadeplichtig tegenover de andere partij. Er zijn mogelijkheden om de schade te beperken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld onderhuur of indeplaatsstelling. Wanneer er sprake is van overlijden van één van de partijen, dan kunnen nabestaanden de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. Ook kunnen een huurder en verhuurder de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.

Huurbescherming, wat is dat?

Huurbescherming betekent dat een verhuurder niet zomaar de huur mag opzeggen. Je hebt er recht op wanneer je een huis of appartement huurt, of een kamer of woonwagen op een vaste plek. De verhuurder moet een geldige reden, oftewel opzeggingsgrond, hebben om de huurovereenkomst te beëindigen. Voorbeelden van opzeggingsgronden zijn: grote huurachterstanden, dringend eigen gebruik, sloop of renovatie, verandering bestemmingsplan of een faillissement. Niet alleen de hoofdbewoner maar ook medebewoners hebben recht op huurbescherming. Dit kan anders zijn in geval van onderhuur. In dat geval heb je er alleen recht op wanneer de verhuurder heeft ingestemd met onderhuur. In geval van tijdelijke huur heb je een beperkte huurbescherming. Als je huurt onder de leegstandswet gelden andere regels. Meer informatie over de leegstandswet en tijdelijke huurovereenkomsten zoals shortstayovereenkomsten, antikraak of campuscontracten vindt je op de site van de Woonbond.

Bruikleenovereenkomst voorbeeld, waar vind ik die?

Een voorbeelden van een bruikleenovereenkomst is zeker te vinden op het internet. Op de site Topcontracten.nl kun je bijvoorbeeld voor een gering bedrag standaard contracten en overeenkomsten kopen. Je vindt daar een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst (bedrijfs)eigendom. Wij raden je wel aan om vooraf advies in te winnen van een huurrecht advocaat. Laat een huurcontract of huurovereenkomst ook altijd controleren door een expert zodat je er verzekerd van bent dat deze jouw situatie van toepassing is. Dan ben jij zo goed mogelijk beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden. Met ons juridisch abonnement bieden wij klanten gratis de beschikking over tal van voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Zowel op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, maar ook op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht.  

Wat is pacht?

Het pachtrecht vertoont veel overeenkomsten met het huurrecht, maar pacht valt niet onder het huurrecht. Het belangrijkste verschil is dat bij pacht (een deel van) de onroerende zaak, zoals de grond bijvoorbeeld, gebruikt wordt voor de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw. Je kunt hierbij denken aan boerderijen, stallen of kassen. Een pachtovereenkomst moet aan een aantal eisen voldoen. Wij zijn niet gespecialiseerd in pachtrecht. Meer informatie over pachten en verpachten vindt je op de site van de rijksoverheid.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

  ...

  Lees meer
 • Nieuws

  De geest van het vonnis

  Het deelnemen aan de maatschappij brengt tegenwoordig veel risico’s met zich mee. Het is niet voor niets dat er soms wordt gesproken over “Amerikaanse toestanden” in Nederland. Daarmee wordt bedoeld dat tegenwoordig niemand bereid meer bereid lijkt om de risico’s te dragen die deelname aan de maatschappij met zich meebrengt....

  Lees meer

Wij werken voor: