Arbeidsovereenkomst: wat werkgevers en werknemers willen weten

De arbeidsovereenkomst is een essentieel document dat de basis vormt voor de relatie tussen werkgevers en werknemers in Nederland. In dit blog lees je over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en uit welke belangrijke elementen een arbeidsovereenkomst bestaat.   

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de afspraken, voorwaarden en verplichtingen over en weer staan. Het is de juridische basis voor de werkrelatie. 

Soorten arbeidsovereenkomsten

In Nederland zijn er verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, elk met zijn eigen kenmerken:

 1. Vast contract (onbepaalde tijd): Dit is een overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder einddatum. Het biedt werknemers meer stabiliteit en zekerheid.
 2. Tijdelijk contract: Een overeenkomst voor bepaalde tijd met een vastgestelde einddatum. Het kan een aantal keer worden verlengd, maar heeft een maximum aan het aantal verlengingen en de totale duur.
 3. Oproepovereenkomst (nulurencontract of min-maxcontract): Dit type overeenkomst heeft variabele werktijden, waarbij de werknemer werkt wanneer de werkgever hem oproept. Hierbij gelden specifieke regels over beschikbaarheid en loonbetaling.

Inhoud van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst bevat een aantal essentiële elementen, zoals:

 1. Naam en adres van werkgever en werknemer: vermeld duidelijk de persoonlijke gegevens van beide partijen.
 2. Datum van indiensttreding: vermeld de begindatum van het dienstverband.
 3. Functie en taken: omschrijf duidelijk de functie en de belangrijkste taken van de werknemer.
 4. Arbeidsduur en werktijden: vermeld het aantal uren per week en de werktijden, maar ook waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
 5. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden: leg het bruto maandsalaris en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden vast, zoals vakantiedagen en pensioenregelingen.
 6. Proeftijd: als er een proeftijd van toepassing is, neem deze dan op in de overeenkomst.

Wijziging en beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Het is belangrijk om te weten dat een arbeidsovereenkomst niet zomaar kan worden gewijzigd of beëindigd. Hier zijn enkele belangrijke aandachtspunten:

 1. Wijziging: eventuele wijzigingen in de arbeidsovereenkomst vereisen instemming van beide partijen, tenzij dit anders is overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Beëindiging: het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren, zoals met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst, opzegging door werkgever of werknemer, of via ontbinding door de kantonrechter.

Meer weten over dit onderwerp of heb je andere vragen op het gebied van arbeidsrecht?

Neem dan contact op met Yvonne Rustenberg (y.rustenberg@brussemasselink.nl) via 0546-542500.

De arbeidsovereenkomst is een belangrijk document dat de basis vormt voor de werkrelatie tussen werkgevers en werknemers. Het is essentieel voor beide partijen om de overeenkomst zorgvuldig op te stellen en te begrijpen, zodat geschillen en juridische problemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Mocht je toch in een een impasse zijn geraakt met jouw werknemer of werkgever, neem dan contact met ons op, zodat wij jouw van een goed advies kunnen voorzien. 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken