Dit staat er in een echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst waarin (ex-)partners de afspraken die zij maken vanwege hun scheiding vastleggen. Bij een gezamenlijk verzoek om echtscheiding, zonder kinderen, is een echtscheidingsconvenant verplicht. Een gezamenlijk echtscheidingsconvenant bespaart de nodige moeite, kosten en energie die gepaard gaan met een echtscheidingsprocedure. Een mediator of advocaat kan je hierbij helpen, maar alleen een advocaat kan de echtscheiding laten bekrachtigen door de Rechtbank. Een mediator kan dit niet, daarvoor moet je dan alsnog, als je hiervoor kiest gezamenlijk, een advocaat inschakelen.

Wat gebeurt er met het echtscheidingsconvenant?

De advocaat voegt het echtscheidingsconvenant bij het verzoekschrift tot echtscheiding dat wordt ingediend bij de Rechtbank. De rechter geeft vervolgens een echtscheidingsbeschikking af (die moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand) en daarmee zijn de gemaakte afspraken bindend. Wanneer één van de ex-partners zich niet houdt aan de gemaakte afspraken uit het echtscheidingsconvenant, dan kan de ander nakoming eisen.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant staan de gegevens van beide (ex-)partners, de afspraken die je maakt over bijvoorbeeld de woning, de schulden en bezittingen, de pensioenen, partneralimentatie en eventuele ondernemingen. Je kunt ook andere afspraken opnemen in het echtscheidingsconvenant, zoals hoe de kosten van de echtscheiding worden verdeeld.

De verdeling van de spullen (boedelverdeling) kun je opnemen in het echtscheidingsconvenant, maar dat kan ook door middel van een aparte lijst. Tips voor de boedelverdeling vind je hier.

Kinderen

Zijn er nog minderjarige kinderen dan ben je in aanvulling op het echtscheidingsconvenant verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan worden afspraken omtrent de kinderen vastgelegd, zoals omgang, kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) etc.

Echtscheidingsconvenant opstellen

Wanneer je gaat scheiden komt er veel op je af. Door samen tot een convenant te komen hou je meer grip op de situatie, want uiteindelijk bepalen jullie welke afspraken er onderling worden gemaakt. In het geval je niet gezamenlijk tot een echtscheidingsconvenant komt dan zal de rechter uiteindelijk de knoop door moeten hakken omtrent bepaalde onderwerpen en het kan zijn dat dit niet exact is wat je wenste.

Een convenant opstellen is verstandig omdat je daarmee alvast over een aantal belangrijke onderwerpen nadenkt. Daardoor ben je beter voorbereid op wat er gaat komen en kan het vastleggen van gemaakte afspraken tussen jou en je (ex-)partner latere discussies voorkomen.

Vragen over dit artikel of hulp nodig bij echtscheiding?

Misschien wil je eerst onze andere familierecht artikelen of tips lezen. Uiteraard kun je vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie over scheiden of het echtscheidingsconvenant. We helpen je graag.

Vanzelfsprekend zijn onze gesprekken vertrouwelijk en zal wat er besproken wordt nooit eerder bekend worden bij jouw partner dan wanneer jij dit aangeeft. Daarnaast rust er op ons een geheimhoudingsplicht waardoor wij ook buiten kantoor geen informatie zullen en mogen delen. Scheiden is een grote stap. We begrijpen dat je er lang over kunt doen om de stap daadwerkelijk te kunnen nemen. Wij zijn er voor je wanneer je eraan toe bent. 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken