Ontslag gekregen, wat nu?

Wanneer je (onverwacht) ontslag gekregen hebt zit je vaak met je handen in je haar. Hoe moet het nu verder? Vind ik wel weer werk? Waar heb ik eigenlijk recht op? Dit artikel gaat over ontslag afwikkelen of aanvechten, en wat je kunt doen om deze onzekere periode door te komen. Maar eerst hebben we het kort over ontslag met wederzijds goedvinden. 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer je bereid bent om mee te werken aan een beëindiging van jouw dienstverband, hoeft jouw werkgever geen ontslagprocedure te starten bij het UWV of het Kantongerecht. Je kunt dan samen een beëindigingsovereenkomst (of vaststellingsovereenkomst) ondertekenen of schriftelijk instemmen met het gegeven ontslag.

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin staat hoe zij hun arbeidsverhouding beëindigen en wordt de hoogte van de transitievergoeding vermeld. Omdat het regelmatig voorkomt dat bedrijven (per abuis) een te lage transitievergoeding verstrekken aan hun werknemers, is het verstandig om altijd te controleren of het juiste bedrag is opgenomen. Meer over transitievergoedingen lees je hier

Ontslag afwikkelen

Dat je contract niet verlengd wordt, of dat je ontslag gekregen hebt, kan rauw op je dak vallen. Het kan oneerlijk voelen en je wilt graag weten waarom. Wanneer dit voor jou nog niet duidelijk is, ga dan in gesprek met je werkgever, zodat je niet met vragen blijft zitten.

Er zijn allerlei regels waaraan een werkgever moet voldoen om jou het ontslag te kunnen geven. We gaan er vanuit dat jouw werkgever zich aan de regels heeft gehouden.

Wanneer je het vermoeden hebt dat dit niet zo is, neem dan contact met ons op. We kunnen dit dan samen uitzoeken.

Ontslag aanvechten

Een werkgever kan twee wegen bewandelen om een werknemer te ontslaan. Afhankelijk van de reden van het ontslag kan hij een procedure starten bij het UWV of bij de Kantonrechter. Als je het niet eens bent met het gegeven ontslag, dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te vechten. Let op: dit moet wel binnen een bepaalde tijd na het gegeven ontslag gebeuren. Wil je weten hoe groot jouw kans van slagen is op het succesvol aanvechten van je ontslag? Neem dan contact op met één van onze ontslagrecht advocaten.

Doorgaan na ontslag

Na het verliezen van je baan (en inkomen) volgt vaak een onzekere periode. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar onderneem actie. Meld je aan en schrijf je in bij het UWV, uitzendbureaus en ga actief op zoek naar ander werk. Hoe meer je “in beweging” blijft, hoe groter de kans is dat je snel weer een andere baan vindt.

Ook is het goed om online zichtbaar te zijn/blijven. Bijvoorbeeld door een profiel op Linkedin aan te maken en daar je CV te uploaden. Er zijn goede coaches op het gebied van loopbaanbegeleiding die je kunt benaderen. Onthoud dat waar de ene deur dichtgaat, een andere deur zich opent. Ook in jouw geval.

Vragen over dit artikel of hulp nodig bij ontslag?

Lees ook onze andere artikelen of bezoek deze pagina op rechtspraak.nl voor meer informatie. Uiteraard kun je ons vrijblijvend bellen voor meer informatie over ontslag en alles wat daarbij komt kijken. We helpen je graag.

Als je wilt, kijken we samen naar de mogelijkheden.