Ontslaggronden uitgelegd

Als werkgever in Nederland is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende ontslaggronden die van toepassing kunnen zijn binnen het arbeidsrecht. In dit artikel worden de belangrijkste ontslaggronden uitgelegd.

Disfunctioneren

Disfunctioneren verwijst naar een situatie waarin een werknemer niet voldoet aan de verwachtingen met betrekking tot zijn taken en verantwoordelijkheden, ondanks redelijke inspanningen van de werkgever om de prestaties te verbeteren. Als werkgever dien je eerst een verbetertraject aan te bieden voordat je tot ontslag overgaat. Dit traject moet duidelijke doelstellingen bevatten en redelijke tijd geven voor verbetering

Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsverhouding kan optreden wanneer er ernstige conflicten zijn tussen werknemers onderling of tussen de werkgever en werknemer(s) die het functioneren binnen het bedrijf belemmeren. Het is belangrijk om eerst te proberen het conflict op te lossen door middel van bemiddeling of andere interne procedures voordat tot ontslag wordt overgegaan.

Langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte van een werknemer is het van belang om een zorgvuldig proces te volgen. Dit omvat onder andere het opstellen van een re-integratieplan in samenwerking met de werknemer en het UWV. Als er geen uitzicht is op herstel binnen een redelijke termijn, kan ontslag wegens langdurige ziekte worden overwogen.

Economische redenen

Bij economische redenen, zoals een reorganisatie, kan het noodzakelijk zijn om arbeidsplaatsen te laten vervallen. Het is belangrijk om een zorgvuldig proces te volgen waarbij de juiste procedures worden gevolgd, zoals het informeren en raadplegen van de ondernemingsraad en het aanbieden van passende sociaal plan aan de betrokken werknemers.

Verwijtbaar handelen of nalaten

Als een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, zoals diefstal, fraude, of ander ongeoorloofd gedrag dat in strijd is met de arbeidsovereenkomst, kan dit leiden tot ontslag op staande voet. Het is van belang om zorgvuldig bewijs te verzamelen en de werknemer de kans te geven om zich te verweren voordat tot ontslag wordt overgegaan.

Werkweigering

Werkweigering kan plaatsvinden wanneer een werknemer weigert redelijke opdrachten van de werkgever uit te voeren. Voordat tot ontslag wordt overgegaan, is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van een geldige reden voor de weigering en om de werknemer de kans te geven zijn standpunt toe te lichten.

Hebben we voldoende ontslaggronden uitgelegd?

Mocht je meer informatie willen over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten in Almelo, Oldenzaal of Tubbergen, zoals Nicole Kienhuis. Als je lid bent van het MKB Rechtshulp abonnement dan kun je je vragen binnen het abonnement stellen aan Yvonne Rustenberg-Bergman. Zij helpt jou als ondernemer graag met al jouw vragen over ontslag. 

Lees ook onze andere artikelen over arbeidsrecht of bezoek onze FAQ pagina voor alle antwoorden op de meest gestelde vragen. 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken