Recht van reclame in faillissement

Wat is het recht van reclame?

Het recht van reclame houdt – in het kort – in dat roerende niet-register goederen kunnen worden teruggevorderd die nog niet (volledig) door de koper zijn betaald. Het recht van reclame hoeft niet specifiek te zijn overeengekomen tussen koper en verkoper.

Voorwaarden

Om een succesvol beroep te doen op dit recht moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Het onbetaald gelaten goed moet verkocht en geleverd zijn;
  • Koper moet tekort zijn geschoten in de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen en in verzuim zijn;
  • het onbetaald gelaten goed moet onaangetast of ongewijzigd (dus niet verwerkt) zijn;
  • Het onbetaald gelaten goed mag nog niet doorverkocht zijn aan een derde partij;
  • Het recht van reclame vervalt als er zowel zes weken zijn verstreken nadat de betalingstermijn is verstreken en als na levering van het goed zestig dagen zijn verstreken. Het recht van reclame moet voor deze termijn schriftelijk worden ingeroepen.

Als het recht van reclame succesvol wordt ingeroepen, wordt de overeenkomst ontbonden. Het eigendomsrecht keert terug naar de verkoper. De verkoper heeft dan de mogelijkheid om het goed terug te vorderen, oftewel te revindiceren. Het betreffende wetsartikel vind je hier

Recht van reclame in faillissement

Omdat eigendom een zogenoemd absoluut recht is, kan dit recht ook worden ingeroepen tegen de curator in een faillissement. De verkoper moet de curator in het geval van een faillissement wel eerst een redelijke termijn gunnen om de koopprijs alsnog te voldoen of hiervoor zekerheid te stellen. Na deze redelijke termijn mag het goed worden opgeëist. Er ontstaat hierdoor een situatie waarin de verkoper, die in principe een concurrente vordering heeft op de failliet (de laagste positie binnen de rangorde van schuldeisers), het verkochte goed kan terugvorderen. Normaal gesproken vallen de reeds geleverde goederen in de failliete boedel en heeft de verkoper als concurrente schuldeiser weinig kans dat hij zijn vordering betaald zal zien. Met het inroepen van het recht van reclame, heeft de verkoper dus een sterke troef in handen!

Conclusie

Het recht van reclame is een sterk recht dat helaas vaak óf wordt vergeten óf verkopers zijn te laat en kunnen het dan vanwege het verstrijken van de wettelijke termijn niet meer inroepen.  Tijdig inroepen van dit recht kan een verkoper enorm veel geld besparen, dus de moeite waard om aandacht aan te schenken!

Interessant onderwerp?

Lees meer artikelen op het gebied van ondernemingsrecht of bezoek onze FAQ pagina voor de meest gestelde vragen op het gebied van ondernemingsrecht

Heb je zelf goederen geleverd aan een debiteur die failliet is, neem dan vandaag nog contact met ons op zodat we jou kunnen helpen met jouw vordering.     

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken