Gevolgen labelplicht kantoorgebouwen (Energielabel C)

Energielabel C. Je hebt er vast al over gehoord of gelezen; per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben om dienst te mogen doen als kantoor. Deze verplichting is opgenomen in artikel 5.11 van het zogeheten Bouwbesluit 2012. De gemeente waarin het kantoorgebouw gevestigd is zal, als handhaver, optreden bij overtreding van deze energielabel verplichting. Een gemeente kan ondermeer een bestuursrechtelijke boete of een strafrechtelijke sanctie opleggen aan zowel de huurder als de verhuurder van een pand. Wanneer je niet weet of het kantoor over energielabel C beschikt, controleer dit dan, zodat dit nog vóór 1 januari a.s. geregeld kan worden. Het aanvragen van een energielabel kost geld. 

Huurder medeverantwoordelijk voor energielabel C

Op zowel de verhuurder als de huurder de verplichting ervoor te zorgen dat het kantoorpand voldoet aan energielabel C. Beiden kunnen immers energiebesparende maatregelen treffen. Wie voor welke energiezuinige maatregel verantwoordelijk is, is afhankelijk van hetgeen is opgenomen in de huurovereenkomst. Veel huurovereenkomsten zijn afgesloten op basis van het standaardmodel van de ROZ. In het standaardmodel Kantoorruimte 2015 is door de ROZ een duurzaamheidsbepaling opgenomen. Daarmee kunnen verhuurder en huurder afspraken maken over hoe zij tijdig kunnen voldoen aan de labelplicht voor kantoorgebouwen. Je doet er goed aan jouw huurovereenkomst hierop na te kijken. 

Meer informatie?

Voldoet jouw kantoorgebouw (nog) niet aan de labelplicht en/of wil je weten wat jouw verplichtingen zijn op basis van de gesloten huurovereenkomst (als huurder of verhuurder van een kantoorgebouw) neem dan contact met ons op. We kijken het graag voor je na om je te helpen het kantoorgebouw tijdig te laten voldoen aan energielabel C.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken