Wet betaald ouderschapsverlof

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is op 2 augustus 2022 in werking getreden. Deze wetswijziging is een vervolg op een Europese richtlijn waarin staat dat werknemers recht hebben op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Met de nieuwe wet wil de overheid het makkelijker maken voor werkende ouders om ouderschapsverlof op te nemen zodat zij kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Ook worden ouders met de nieuwe wet in de gelegenheid gesteld om bewustere keuzes te maken voor wat betreft hun privé/werk balans op langere termijn.

Wat houdt de Wet betaald ouderschapsverlof precies in?

Met de Wet betaald ouderschapsverlof hebben alle ouders in loondienst recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind, waarbij zij 70 % van hun dagloon doorbetaald krijgen. Deze wet geldt ook voor adoptie-, pleeg- en stiefouders en verzorgers. Bij adoptie moet het betaald ouderschapsverlof worden opgenomen binnen één jaar na opname van het kind in het gezin en mag het kind niet ouder zijn dan 8 jaar. Wanneer beide ouders in loondienst werken, kunnen zij het verlof onderling verdelen.

De Wet betaald ouderschapsverlof geldt ook voor ouders met een kind die vóór 2 augustus 2022 geboren is, welke nog niet de leeftijd van één jaar heeft bereikt en waarvoor nog niet het volledige recht op (onbetaald) ouderschapsverlof (26 weken) is opgenomen. In het geval van een meerling geldt dat de werknemer recht heeft op 9 weken betaald ouderschapsverlof per kind. Werkgevers mogen het loon aanvullen tot 100%, maar zijn dit niet verplicht.

Hoe verloopt de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof?

Een werknemer mag zelf bepalen hoe hij het ouderschapsverlof opneemt of verdeelt met de andere ouder. Hij of zij dient minimaal twee maanden van tevoren bij de werkgever aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van het betaald ouderschapsverlof, zodat de werkgever daarvoor een aanvraag kan indienen bij het UWV. De werkgever dient de uitkering aan te vragen binnen 15 maanden na de geboorte- of adoptiedatum, maar in het kader van goed werkgeverschap bestaat de verplichting om dit zo snel mogelijk te doen. De uitkering wordt altijd achteraf aangevraagd en pas nadat de werknemer minimaal één keer het aantal (werkweek)uren heeft opgenomen. De uitkering door het UWV vindt plaats uiterlijk 6 weken na afgifte van haar beschikking.

Hoe zit het met vakantietoeslag en vakantiedagen?

In tegenstelling tot onbetaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer, dankzij de Wet betaald ouderschapsverlof, gedurende het betaalde verlof wél vakantiedagen en vakantietoeslag op. De vakantietoeslag is lager omdat de werknemer immers maar 70% van zijn dagloon ontvangt. Dit kan worden aangevuld door de werkgever tot 100%. In dat geval bouwt een werkgever wel volledig vakantiedagen en vakantietoeslag op.

Meer weten over de Wet betaald ouderschapsverlof?

Als je meer informatie wilt over dit onderwerp, of over jouw situatie als werknemer of werkgever, neem dan contact met ons op. Lees ook onze andere artikelen op het gebied van Arbeidsrecht

Ben jij ondernemer en wil je, net als onze andere zakenrelaties, als eerste geïnformeerd worden over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en direct weten wat het specifiek voor jouw situatie betekent? Sluit dan een MKB Rechtshulp abonnement af en blijf op de hoogte! 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken