Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Wat houdt de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in?

Vanaf 1 januari 2023 mag je als DGA samen met je partner tot slechts 700.000 onbelast lenen uit je eigen vennootschap. Over het meerdere wordt 26,9 % inkomstenbelasting geheven als ware het een dividenduitkering. Dit geldt voor alle leningen ongeacht waar deze voor zijn verstrekt, behalve voor de eigen woning schuld. Schulden voor een tweede of andere woning vallen wel onder de nieuwe maatregel.  Voor de eigen woning schuld die is aangegaan na 31 december 2022 moet bovendien een hypotheekrecht zijn verstrekt aan de eigen vennootschap.

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is in december 2022 aangenomen om aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen om bovenmatig geld te lenen uit de eigen (besloten) vennootschap. Door bovenmatig geld te lenen uit de eigen vennootschap kan namelijk een belastingheffing worden uitgesteld of afgesteld.

Voor wie het aangaat heeft tot 31 december 2023 de tijd om het een en ander te regelen. 

Wat kun je doen?

Indien je privé over voldoende liquide middelen beschikt is het wellicht een optie om de lening(en) af te lossen. Een andere mogelijkheid is om dividend uit te keren of, indien je privé in het bezit bent van vastgoed, dit vastgoed te verkopen en met de opbrengst de lening af te lossen. Dit is niet de meest voordelige optie, aangezien je rekening moet houden met overdrachtsbelasting. Nog een andere mogelijkheid is om de lening te herfinancieren.

Meer over de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap lees je in dit artikel.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op. We kunnen je helpen met jouw vragen over de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap en met je meedenken over oplossingen om eventuele bovenmatige schulden tijdig af te lossen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Lees ook onze andere artikelen op het gebied van ondernemingsrecht

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken