Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Waarom de Wet werken na de AOW?

Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, die in 2016 in werking is getreden, werd het makkelijker om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. In die wet is onder meer opgenomen dat het opzegverbod bij ziekte, het recht op een Ziektewetuitkering, de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte en de doorbetalingsverplichting van het loon bij ziekte, korter is dan bij werknemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Voordelen van het in dienst nemen van AOW-gerechtigde werknemers

Belangrijke voordelen van het in dienst nemen van AOW-gerechtigde werknemers zijn de volgende:

  • het aantal tijdelijke contracten die je mag geven voordat het recht op een vast contract ontstaat is 6 binnen een periode van 4 jaar;
  • de werknemer heeft bij ontslag geen recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever hoeft geen premies werknemersverzekeringen af te dragen;
  • een AOW-er heeft tot 1 juli 2023 bij ziekte maximaal 13 weken recht op loondoorbetaling in plaats van 104 weken;
  • de re-integratieplicht bij ziekte geldt ook voor maximaal 13 weken;
  • ontslag is mogelijk na 13 weken omdat het opzegverbod dan afloopt.

Wijziging Wet werken na de AOW

Met ingang van 1 januari 2023 is de oorspronkelijk gestelde termijn voor bovengenoemde regelingen verkort, van 13 weken naar 6 weken, voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan. Hiermee wordt het dus nog aantrekkelijker om een AOW-er aan te nemen.

Meer informatie over arbeidsrecht?

Lees dan onze andere artikelen op het gebied van Arbeidsrecht of neem contact met één van onze arbeidsrechtadvocaten.  

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken