Wet werken waar je wilt

De Wet werken waar je wilt is begin juli aangenomen door de Tweede Kamer. Wanneer ook de Eerste Kamer deze wet heeft aangenomen heeft dit gevolgen voor jou als werkgever. Je denkt misschien dat je jouw werknemers hiervoor altijd toestemming moet geven. Hieronder lees je of dit zo is en waarom de invoering van deze wet eigenlijk niet zo spannend is. 

Wat houdt de Wet werken waar je wilt in?

Door de invoering van de Wet werken waar je wilt wordt het makkelijker voor een werknemer om flexibeler te werken, bijvoorbeeld vanuit huis. De Wet maakt het voor werknemers makkelijker om een betere balans te vinden tussen, bijvoorbeeld, thuiswerken of op kantoor. Door deze wet mag een werkgever niet zomaar meer een verzoek van een werknemer weigeren om zijn of haar werk elders dan op de werklocatie te verrichten, maar dienen de belangen over en weer goed te worden afgewogen. In mooiere woorden: “naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid”. Daardoor is de werkgever verplicht om door te vragen naar de belangen van de werknemer. 

Voorwaarden Wet werken waar je wilt

De voorwaarden die van toepassing zijn op de Wet werken waar je wilt zijn als volgt:

  • de werkgever heeft meer dan 10 werknemers in dienst;
  • de werknemer is tenminste 26 weken in dienst bij de werkgever;
  • het verzoek van de werknemer moet minimaal twee maanden van tevoren zijn ingediend;
  • de werkgever moet minimaal één maand van tevoren schriftelijk reageren op het verzoek van de werknemer:
  • het verzochte werkadres is gelegen in de woonplaats van de werknemer:
  • het verzochte werkadres is gelegen binnen de EU;

Waarom deze wet niet zo spannend is

De Wet werken waar je wilt is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en daarom is het nog niet bekend of en wanneer deze wet in werking zal treden. De Wet is overigens een aanpassing op de Wet Flexibel Werken die al sinds 2016 van kracht is en waarmee een werknemer ook al een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats, arbeidsduur of werktijden kon indienen bij zijn of haar werkgever. De belangrijkste aanpassing die is voorgesteld, is dat de werkgever zowel haar eigen belangen als die van haar werknemer tegen elkaar moet gaan afwegen. Je doet er als werkgever in ieder geval goed aan om alle overwegingen ter onderbouwing op schrift te stellen, mocht je onverhoopt in een gerechtelijke procedure terechtkomen. Een rechter zal namelijk beoordelen of de belangenafweging door de werkgever voldoet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

Meer informatie over arbeidsrecht?

Vind je dit onderwerp interessant en wil je meer weten over het arbeidsrecht of meer lezen over dit rechtsgebied? Kijk dan eens tussen onze andere artikelen of stel direct je arbeidsrechtelijke vraag via deze mail

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken