Alles over een woning erven

Alles over een woning erven

Welkom! Op deze pagina lees je alles over een woning erven. 

Het erven van een woning betekent dat je een huis krijgt nadat iemand komt te overlijden. Dit kan een ouder, grootouder of een ander familielid zijn. Het kan een prachtige kans zijn, maar er komen ook een aantal zaken bij kijken die je goed moet regelen. Daarom hebben we deze pagina voor jou gemaakt, zodat je weet wat je te wachten staat als je een woning erft. 

We hebben het ook over onder andere de erfbelasting, over hoe het zit met een verdeling in geval van meerdere erfgenamen en je leest wat vruchtgebruik inhoudt en benificiair aanvaarden betekent.  

Check ook onze veelgestelde vragen pagina voor vragen en antwoorden over erven of neem direct contact op met een erfrecht advocaat

Wanneer ben je een erfgenaam?

Een erfgenaam is iemand die recht heeft op (een deel van) de nalatenschap van een overledene. Dit kan gaan om geld, bezittingen, onroerend goed, en schulden. Erfgenamen worden benoemd door middel van een testament of volgens de wettelijke regels van erfopvolging als er geen testament is.

Testamentaire erfgenamen zijn personen die in een testament benoemd zijn om (een deel van) de erfenis te ontvangen. Dit kan iedereen zijn, zoals familie, vrienden, of zelfs goede doelen.

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn, dit zijn de wettelijke erfgenamen. Meer hierover lees je op de pagina Alles over erven. 

Stappen bij het erven van een woning

Wanneer je een woning erft, zijn er een paar belangrijke stappen die je moet doorlopen. 

 • Contact opnemen met de hypotheekverstrekker. Informeer de hypotheekverstrekker (meestal een bank) zo snel mogelijk over het overlijden van de eigenaar en jouw rol als erfgenaam.
 • Laat de woning taxeren. Dit geeft je een goed beeld van de huidige marktwaarde van de woning.
 • Stel een financieel plan op. Bepaal wat de beste financiële stap is voor jou: overnemen, aflossen, of verkopen.
 • Win eventueel advies in bij één van onze erfrechtadvocaten om er ervoor te zorgen dat je de beste beslissing neemt.

Erfbelasting bij het erven van een woning.

Wanneer je een woning erft, krijg je te maken met erfbelasting. Erfbelasting is de belasting die je moet betalen over de waarde van alles wat je erft, inclusief een woning. Je moet aangifte erfbelasting doen binnen acht maanden na het overlijden van de erflater. Dit doe je via de Belastingdienst.

De hoogte van de erfbelasting hangt af van verschillende factoren, zoals de waarde van de erfenis en je relatie tot de overledene. In Nederland betaalt iedereen die erft boven een bepaalde vrijstelling erfbelasting.

De erfbelasting wordt berekend over de waarde van de erfenis. Dit betekent dat je eerst de waarde van de woning moet bepalen. Dit kan door middel van een taxatie of het opvragen van de WOZ-waarde (Waarde Onroerende Zaken).

De Belastingdienst hanteert vrijstellingen, afhankelijk van je relatie tot de overledene. Deze vrijstellingen zijn bedragen waarover je geen erfbelasting hoeft te betalen. De hoogte van de vrijstelling varieert. Voor partners en kinderen is de vrijstelling hoger dan voor andere erfgenamen.

Na aftrek van de vrijstellingen betaal je belasting over het resterende bedrag. De tarieven zijn progressief en variëren afhankelijk van de waarde van de erfenis en je relatie tot de overledene. Voor meer informatie over erfbelasting kun je terecht op de site van de Belastingdienst.

Hypotheek en schulden uit een erfenis

Vruchtgebruik is een interessant concept in het erfrecht dat je tegen kunt komen bij het erven van een woning.

Vruchtgebruik is het recht om een goed, zoals een woning, te gebruiken en de vruchten daarvan te genieten zonder eigenaar te zijn. De persoon die het vruchtgebruik heeft, wordt de vruchtgebruiker genoemd, terwijl de persoon die de eigendom behoudt, de bloot eigenaar is.

Vruchtgebruik kan in verschillende situaties van toepassing zijn:

 • Overlijden van een partner: Vaak wordt vruchtgebruik toegepast als een van de partners overlijdt. De overlevende partner krijgt dan het recht van vruchtgebruik over de woning, terwijl de kinderen de bloot eigendom krijgen.
 • Testamentaire beschikking: In sommige testamenten wordt bepaald dat een specifieke persoon vruchtgebruik krijgt over bepaalde goederen, terwijl een andere erfgenaam de eigendom krijgt.

De vruchtgebruiker heeft verschillende rechten en plichten, waaronder het gebruik van de woning en het dagelijks onderhoud ervan. 

Vruchtgebruik heeft ook fiscale gevolgen. Laat je hierover dan ook goed informeren! 

Vruchtgebruik eindigt wanneer de vruchtgebruiker overlijdt of wanneer beide partijen dat samen overeenkomen. 

Taxatie bij woning erven

Het taxeren van een woning is een belangrijke stap bij het erven van een huis. Het bepaalt niet alleen de waarde van je erfenis, maar ook hoeveel erfbelasting je moet betalen. Door de woning te laten taxeren weet je zeker dat je niet te veel belasting betaalt en het helpt je een realistische vraagprijs vast te stellen. 

Een taxatie wordt uitgevoerd door een erkende taxateur. Deze taxateur bezoekt de woning om de staat ervan te beoordelen van zowel de binnen- als de buitenkant. Hij kijkt naar vergelijkbare woningen in de buurt die recent zijn verkocht en bepaalt vervolgens de marktwaarde. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de locatie, grootte, staat van onderhoud en overige voorzieningen. Na de inspectie stelt de taxateur een gedetailleerd rapport op waarin de waarde van de woning wordt vermeld. Dit rapport kan worden gebruikt voor de aangifte erfbelasting en voor andere doeleinden, zoals verkoop of herfinanciering. 

Zorg ervoor dat je een gecertificeerde en erkende taxateur kiest én dat je meerdere meerdere offertes opvraagt. Verzamel relevante documenten zoals eigendomsbewijzen, eerdere taxatierapporten en eventuele bouwtekeningen.

Verdelen van een woning bij een erfenis

Het verdelen van een woning na een overlijden kan een complex en emotioneel proces zijn, vooral als er meerdere erfgenamen zijn.

De verdeling van een woning kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de situatie en de wensen van de erfgenamen.

Allereerst wordt een overzicht gemaakt van alle bezittingen en schulden van de overledene. Dit geeft duidelijkheid over de totale waarde van de nalatenschap.

Daarna kan de woning getaxeerd worden. 

Opties voor verdeling kunnen zijn:

 • Verkoop van de woning: Een veelvoorkomende oplossing is om de woning te verkopen en de opbrengst te verdelen onder de erfgenamen. Dit kan de eenvoudigste manier zijn om iedereen een gelijk deel te geven.
 • Toedeling aan één erfgenaam: Als één van de erfgenamen de woning wil overnemen, kan dit door de andere erfgenamen uit te kopen. De overnemende erfgenaam betaalt dan de andere erfgenamen hun deel van de waarde van de woning.
 • Gedeeld eigendom: In sommige gevallen kunnen erfgenamen ervoor kiezen om de woning gezamenlijk te bezitten en beheren. Dit vereist duidelijke afspraken en samenwerking tussen de erfgenamen.

Het erven van een woning kan emotioneel beladen zijn. Daarom is communicatie en begrip tussen erfgenamen erg belangrijk. Wij kunnen jou of jullie als erfgenamen gezamenlijk adviseren over de verdeling. Ook als er onenigheid is ontstaan tussen erfgenamen kunnen wij bemiddelen om snel tot een oplossing te komen. 

Vruchtgebruik bij het erven van een woning

Het erven van een woning kan complex worden als er nog een hypotheek of andere schulden op de woning rusten. Het is belangrijk om goed te begrijpen wat je rechten en plichten zijn, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. 

Naast de hypotheek kunnen er andere schulden zijn die de overledene heeft achtergelaten. Als erfgenaam ben je ook verantwoordelijk voor deze schulden. Dit kunnen persoonlijke leningen, creditcardschulden, of andere verplichtingen zijn.

Als je een woning erft met een hypotheek, heb je verschillende opties:

 1. Hypotheek overnemen: Je kunt ervoor kiezen om de hypotheek over te nemen en de maandelijkse betalingen voort te zetten. Dit vereist vaak goedkeuring van de hypotheekverstrekker, die wil weten of je financieel in staat bent om de lasten te dragen. Hiervoor moet je mogelijk jouw financiële situatie laten beoordelen.

 2. Hypotheek aflossen: Als je voldoende spaargeld hebt of andere middelen kunt gebruiken, kun je de hypotheek in één keer aflossen. Dit maakt je de volledige eigenaar van de woning zonder verdere maandelijkse lasten. Let wel op eventuele boetes voor vervroegde aflossing.

 3. Woning verkopen: Je kunt de woning verkopen en de opbrengst gebruiken om de hypotheek af te lossen. Dit kan een goede optie zijn als je de woning niet zelf wilt houden of als de hypotheeklasten te hoog zijn.

Beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat je met meer schulden dan bezittingen achterblijft, kun je ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat je de erfenis alleen accepteert als deze positief is. Bij beneficiaire aanvaarding worden de bezittingen en schulden van de overledene eerst geïnventariseerd en vereffend voordat je de rest van de erfenis ontvangt. Dit biedt bescherming tegen onverwachte schulden.

Meer informatie over dit onderwerp?

Wil je meer weten over een woning erven of heb je andere vragen op het gebied van erfrecht? Onze ervaren erfrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal staan voor je klaar. 

Wil je eerst weten wat de kosten van een erfrecht advocaat zijn? Bezoek dan onze tarievenpagina of neem direct telefonisch contact met ons op. Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging. Als je daarvoor in aanmerking denkt te komen, dan kun je contact opnemen met het dichtstbijzijnde Juridisch Loket.

Juridisch secretaresse Kim verbindt je graag door met een erfrecht advocaat!