Alles over onterft worden

Alles over onterft worden

Welkom! Op deze pagina lees je alles over onterft worden. 

Onterft worden betekent dat je geen recht hebt op de erfenis van een overledene, zoals vastgelegd in diens testament. Dit kan een grote impact hebben, vooral als je verwachtte erfgenaam te zijn. 

Check ook onze veelgestelde vragen pagina voor vragen en antwoorden over erven of neem direct contact op met een erfrecht advocaat

Wat betekent onterven?

Onterving houdt in dat de erflater (de persoon die is overleden) in zijn of haar testament heeft bepaald dat een bepaalde persoon, meestal een familielid, niets of minder krijgt uit de erfenis. Dit betekent echter niet altijd dat je volledig zonder rechten staat. Er zijn namelijk wettelijke bescherming en regels die van toepassing kunnen zijn.

Redenen voor onterven

Er zijn verschillende redenen waarom iemand onterfd kan worden, bijvoorbeeld:

 1. Familieconflicten: Ruzies of langdurige conflicten binnen de familie.
 2. Voorkeuren van de erflater: De erflater kan bepaalde personen willen bevoordelen boven anderen.
 3. Financiële motieven: De erflater kan vinden dat een bepaald familielid al voldoende vermogen heeft of onverantwoord met geld omgaat.
 4. Persoonlijke redenen: Andere persoonlijke redenen die voor de erflater belangrijk zijn.

Rechten van een onterfde erfgenaam

Zelfs als je onterfd bent, heb je mogelijk nog rechten. Bepaalde erfgenamen hebben recht op een legitieme portie (legitieme portie). De legitieme portie is het wettelijke minimumbedrag waarop kinderen (en hun nakomelingen) van de overledene recht hebben, zelfs als ze zijn onterfd.

 

Wat is een legitieme portie?

De legitieme portie is uitsluitend van toepassing op de kinderen van de overledene, inclusief geadopteerde kinderen en eventuele kleinkinderen (als hun ouder, het kind van de overledene, al is overleden). Echtgenoten, partners, ouders en andere familieleden hebben geen recht op een legitieme portie.

De legitieme portie bedraagt de helft van het erfdeel waarop je recht zou hebben gehad als je niet onterfd was. De legitieme portie is een geldvordering. Dit betekent dat je recht hebt op een geldbedrag en niet op specifieke goederen uit de erfenis.

De berekening verloopt in enkele stappen:

 1. Eerst wordt de waarde van de nalatenschap vastgesteld. Dit omvat alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.
 2. Dan wordt de legitieme massa bepaald. Dit is de waarde van de nalatenschap plus alle schenkingen die de overledene in de laatste vijf jaar voor het overlijden heeft gedaan. Deze schenkingen worden bij de nalatenschap opgeteld omdat ze anders de legitieme portie zouden kunnen verminderen.
 3. Vervolgens wordt het erfdeel berekend volgens de wettelijke verdeling.
 4. De helft van dit wettelijke erfdeel is de legitieme portie.

Ook over de legitieme portie moet erfbelasting worden betaald. 

Wat kun je doen als je onterft bent?

Als je onterfd bent en denkt recht te hebben op de legitieme portie of als je de onterving wilt aanvechten, zijn er enkele stappen die je kunt nemen:

 • Informatie opvragen: Vraag om inzage in het testament en de erfenisdocumenten bij de notaris. Dit geeft je duidelijkheid over de situatie en je rechten.
 • Legitieme portie opeisen: Als kind van de overledene kun je aanspraak maken op je legitieme portie. Dit moet binnen vijf jaar na het overlijden worden gedaan.
 • Testament aanvechten: In sommige gevallen kun je proberen het testament aan te vechten. Dit kan bijvoorbeeld als je denkt dat het testament onder dwang of misleiding is opgesteld, of als er sprake is van een geldige reden waarom de onterving ongeldig zou moeten zijn.
 • Juridisch advies inwinnen: Het is verstandig om juridisch advies in te winnen. Een gespecialiseerde advocaat kan je helpen om je rechten te begrijpen en de juiste stappen te ondernemen.

Legitieme portie opeisen, hoe doe je dat?

Als je onterft bent en aanspraak wil maken op de legitieme portie dan vraag je de notaris eerst om inzage in het testament en de boedelbeschrijving van de nalatenschap. Daarna dien je schriftelijk een verzoek in bij de executeur of bij de erfgenamen om je legitieme portie op te eisen. Dit moet binnen vijf jaar na het overlijden van de erflater gebeuren. 

Het kan verstandig zijn om hiervoor een erfrecht advocaat in te schakelen, vooral als er sprake is van onenigheid tussen de erfgenamen. Mocht dit laatste het geval zijn, dan kun je proberen om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, dan kan de zaak door de erfrecht advocaat worden voorgelegd aan een rechter. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Wil je meer weten over onterving of heb je andere vragen op het gebied van erfrecht? Onze ervaren erfrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal staan voor je klaar. 

Wil je eerst weten wat de kosten van een erfrecht advocaat zijn? Bezoek dan onze tarievenpagina of neem direct telefonisch contact met ons op. Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging. Als je daarvoor in aanmerking denkt te komen, dan kun je contact opnemen met het dichtstbijzijnde Juridisch Loket.

Juridisch secretaresse Kim verbindt je graag door met een erfrecht advocaat!