Alles over de transitievergoeding

Alles over de transitievergoeding

Welkom! Op deze informatieve pagina vind je alles wat je moet weten over de transitievergoeding, een belangrijk onderdeel van het Nederlandse arbeidsrecht. Of je nu een werkgever bent die zich voorbereidt op personeelskosten of een werknemer die wil weten wat zijn of haar rechten zijn, deze pagina biedt uitgebreide informatie over de transitievergoeding en de situaties waarin deze van toepassing is.

Check ook onze veelgestelde vragen pagina voor vragen en antwoorden over de transitievergoeding of neem direct contact op met een arbeidsrecht advocaat. 

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële compensatie die een werknemer ontvangt bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract na minimaal twee jaar dienstverband. Het doel van de transitievergoeding is om de werknemer te helpen bij de overgang naar een nieuwe baan en eventuele financiële gevolgen van het ontslag op te vangen.

Wanneer heb je er recht op?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als het initiatief voor het einde van het dienstverband bij de werkgever ligt, behalve in bepaalde gevallen van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, langdurige arbeidsongeschiktheid of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract na twee jaar.

Wat is de hoogte van de vergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. De basisformule is als volgt:

Voor de eerste tien dienstjaren: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Voor de dienstjaren daarna: 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

 

Bij de berekening van de vergoeding telt elk volledig dienstjaar mee. Voor gedeeltelijke dienstjaren wordt de vergoeding naar rato berekend. Het is goed om te weten dat er een wettelijke maximumvergoeding is, die jaarlijks kan veranderen. 

In sommige gevallen kun je als werkgever de transitievergoeding verlagen. Dit is mogelijk als je bijvoorbeeld kosten hebt gemaakt voor scholing of outplacement om de werknemer van werk naar werk te helpen. Deze kosten kun je in mindering brengen op de transitievergoeding, mits deze zijn gemaakt met het oog op een bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk om de berekening en de uitbetaling van de transitievergoeding goed te documenteren. Communiceer duidelijk naar de werknemer hoe de vergoeding is berekend en welke kosten eventueel in mindering zijn gebracht. 

Mocht je twijfels hebben over de juiste berekening of de toepassing van de regels, neem dan contact met één van onze arbeidsrecht advocaten, zoals Sebastiaan Masselink op. 

Transitievergoeding bij ziekte

Als werkgever kun je te maken krijgen met de verplichting om een transitievergoeding te betalen aan een werknemer die langdurig ziek is geweest. Het is belangrijk om goed te begrijpen hoe dit werkt en wat je verplichtingen zijn. 

Je moet een transitievergoeding betalen als je een werknemer ontslaat na een periode van langdurige ziekte. Dit geldt meestal na twee jaar ziekte, wanneer het re-integratietraject is afgerond en de werknemer niet terug kan keren naar zijn of haar oude functie of een passende andere functie binnen je bedrijf. Je kunt dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Als deze vergunning wordt verleend en het dienstverband wordt beëindigd, moet je de transitievergoeding uitbetalen.

De berekening van de transitievergoeding bij ziekte is hetzelfde als bij andere vormen van ontslag. De vergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband van de werknemer.

Om werkgevers tegemoet te komen, heeft de overheid een regeling ingesteld waarmee je compensatie kunt aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. Deze compensatie kun je aanvragen bij het UWV. Let op, dit moet wel gebeuren binnen zes maanden na uitbetaling van de transitievergoeding!

Transitievergoeding bij tijdelijk contract

Als je een tijdelijk contract hebt en dit contract wordt niet verlengd door je werkgever, heb je recht op een transitievergoeding.

Dit geldt ook voor tijdelijke contracten die korter dan twee jaar hebben geduurd. De wetgeving is er om werknemers te beschermen en een financiële buffer te bieden bij het zoeken naar een nieuwe baan.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van je bruto maandsalaris en de duur van je dienstverband. We helpen je graag bij het berekenen daarvan. 

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij je mogelijk geen recht hebt op een transitievergoeding, bijvoorbeeld als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of als je jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week hebt gewerkt. Ook als je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat en in de beëindigingsovereenkomst afziet van de transitievergoeding, kun je hier geen aanspraak op maken.

Transitievergoeding bij ontslag nemen

Als werknemer heb je ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever omvat situaties waarin de werkgever zich zodanig misdraagt dat het voortzetten van de arbeidsovereenkomst onredelijk is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Intimidatie of pesterijen: Als de werkgever de werknemer stelselmatig intimideert of pest, en er geen maatregelen worden genomen om dit te stoppen.
  • Schending van de zorgplicht: Wanneer de werkgever niet zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving, wat kan leiden tot gezondheidsklachten of gevaarlijke situaties.
  • Non-betaling van salaris: Het structureel niet betalen van het overeengekomen salaris of andere arbeidsvoorwaarden.
  • Discriminatie: Wanneer de werknemer wordt gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, of andere beschermde kenmerken, zonder dat de werkgever hiertegen optreedt.
  • Contractbreuk: Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zonder instemming van de werknemer, bijvoorbeeld het drastisch veranderen van werktijden of functies.

Meer informatie over de transitievergoeding?

Wil je meer weten over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? Onze ervaren arbeidsrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal staan voor je klaar. 

Wil je eerst weten wat de kosten van een arbeidsrecht advocaat zijn? Bezoek dan onze tarievenpagina of neem direct telefonisch contact met ons op. Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging. Als je daarvoor in aanmerking denkt te komen, dan kun je contact opnemen met het dichtstbijzijnde Juridisch Loket.

Juridisch secretaresse Kim verbindt je graag door met een arbeidsrecht advocaat!