Meld mogelijke inbreuken onmiddellijk. Wij adviseren jou over de stappen die je wilt zetten, variërend van een formele brief waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd tot het onmiddellijk stoppen met de inbreuk tot het voeren van een gerechtelijke procedure.