Het kan gebeuren dat je per ongeluk inbreuk maakt op portretrecht omdat je niet op de hoogte was van de wet- en regelgeving hierover. Wat je kunt doen is schriftelijk je excuses aanbieden en het betreffende portret verwijderen. Voorkom verdere stappen door snel te handelen. Bel desgewenst met één van onze Intellectueel Eigendom advocaten, zoals Willem Brusse.