De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan van toepassing zijn op ondernemers met privéschulden wanneer zij aantoonbaar niet meer in staat zijn om hun schulden te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van zakelijke problemen of persoonlijke financiële moeilijkheden. De schulden kunnen uiteenlopen van leningen en hypotheekachterstanden tot openstaande rekeningen en belastingschulden. De WSNP biedt deze ondernemers de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren en onder toezicht van een bewindvoerder af te betalen, met als uiteindelijk doel een schone lei te verkrijgen .