Na overlijden vervalt portretrecht niet automatisch. Het blijft bestaan, maar met beperkingen. In veel gevallen gaat het portretrecht over naar erfgenamen, die het recht hebben om het gebruik van het portret te controleren. Portretrecht beoogt misbruik van het beeld van overledenen te voorkomen, zoals commercieel gebruik zonder toestemming. In sommige gevallen kunnen uitzonderingen gelden, zoals gebruik voor journalistieke doeleinden. Sommige beroemdheden beheren hun portretrecht als commercieel erfgoed, zelfs na hun overlijden.