Een scheiding kan een kind op emotioneel vlak sterk beïnvloeden. Kinderen ervaren vaak gevoelens van verwarring, verdriet, boosheid, en angst. Ze kunnen zich schuldig voelen of de behoefte hebben om te kiezen tussen ouders. Verlies van stabiliteit en de vertrouwde gezinssituatie kan leiden tot stress en onzekerheid. Emotionele reacties variëren, maar communicatie en steun van beide ouders zijn van groot belang om kinderen te helpen omgaan met de veranderingen en hun emoties te verwerken. Langdurige conflicten tussen ouders kunnen de negatieve effecten versterken. Een gezonde co-ouderschapsregeling en openheid kan de impact van de scheiding voor kinderen verzachten.