Een WSNP-bewindvoerder, of bewindvoerder in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beheert de financiële belangen van een schuldenaar (saniet) gedurende het WSNP-traject. Hun taken omvatten het opstellen van een saneringsplan, toezicht houden op de naleving van de schuldenregeling, en het innen en verdelen van gelden onder schuldeisers. WSNP-bewindvoerders beoordelen financiële rapportages, geven advies over budgetten en dienen als tussenpersoon tussen de saniet en de Rechtbank. Onze WSNP-bewindvoerders in Almelo streven naar een succesvolle schuldsanering en beoordelen of sanieten zich aan de gemaakte afspraken houden. Hun rol is van cruciaal belang om sanieten te helpen een nieuwe financiële start te maken. Meer weten over de WSNP? Bel dan met onze WSNP-bewindvoerder Mareille Deijk.