De executeur beheert na overlijden de bezittingen. Zijn taak is om eerst alle schulden te betalen en wat er overblijft te verdelen onder de erfgenamen.