In een bezwaarschrift of beroepschrift moet in ieder geval worden opgenomen:

  • Naam en adres;
  • Datum en kenmerk van het besluit of de beslissing waartegen je bezwaar maakt of beroep instelt;
  • De reden waarom je het niet eens bent met het besluit of de beslissing;
  • Wat het besluit of de beslissing moet zijn

Dien het bezwaar- of beroepschrift vervolgens tijdig in en op de juiste wijze, eventueel voorzien van bijlagen. Een bestuursrecht advocaat kan je helpen bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hij of zij houdt ook in de gaten dat er geen belangrijke termijnen verstrijken. Mocht er een mondelinge behandeling van het bezwaar- of beroepschrift worden gepland, dan kan een bestuursrecht advocaat namens jou het woord voeren bij de Rechtbank.