Model overeenkomst vrije vervanging ingetrokken per 1 januari 2024

Beslissing Belastingdienst

Het door de Belastingdienst intrekken van de goedkeuring van model overeenkomsten waarin de mogelijkheid tot vrije vervanging van ZZP-ers is opgenomen, kan invloed kan hebben op jouw onderneming. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad, die stelt dat zelfs bij vrije vervanging er sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst.

Wat houdt dit in voor jouw onderneming?

De intrekking van de goedkeuring heeft gevolgen voor zowel algemene model overeenkomsten van opdracht als specifieke overeenkomsten voor branches en beroepsgroepen, evenals individuele overeenkomsten van opdracht voor ZZP-ers gebaseerd op “vrije vervanging”. 

Het is van groot belang om te beseffen dat als jouw onderneming momenteel een dergelijke overeenkomst hanteert, het verstandig is om deze vóór 1 januari 2024 aan te passen.

Onderzoek naar overeenkomsten

De Belastingdienst gaat onderzoek doen naar bestaande overeenkomsten van opdracht, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er, ondanks haar eerdere goedkeuring, toch sprake is van een dienstbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Hoewel dit niet direct tot correcties naar het verleden zal leiden, kan de belastingdienst adviseren om de arbeidsrelatie anders vorm te geven, tenzij er aantoonbaar sprake is van kwade trouw.

Wat kun je doen?

Wij adviseren je om direct actie te ondernemen om mogelijke risico’s te minimaliseren. Ben je bezorgd over de gevolgen van deze wijzigingen voor jouw onderneming?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp of laat ons jouw overeenkomsten nakijken. Wanneer je een MKB Rechtshulp abonnement hebt, kunnen wij deze werkzaamheden hieronder verrichten.   

Meer informatie over dit onderwerp?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je andere vragen op het gebied van arbeidsrecht, neem dan contact op met Yvonne Rustenberg.

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken