Verplicht rapporteren zakelijk en woon-werkverkeer

Wat houdt dit in?

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om jaarlijks gegevens te verstrekken over woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Jij, als grote werkgever, moet inzicht geven in de CO2-uitstoot en dit biedt jou mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Deze verplichting komt voort uit het Klimaatakkoord van 2019.

Onderscheid maken in zakelijk of woon-werkverkeer

Maak onderscheid in zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, lease of eigen wagenpark, openbaar vervoer of deelauto. Split de kilometers per brandstoftype en vervoerswijze. Auto, motorfiets, bromfiets/scooter, (e-)fiets, lopen en openbaar vervoer vallen onder de rapportageverplichting.

Doelstelling en gevolgen werkgever

In 2026 wordt beoordeeld of alle werkgevers in Nederland samen onder het CO2-uitstootplafond zijn gebleven. Als dit wordt overschreden, krijg jij als werkgever een maximale waarde toegewezen. Hierdoor ben jij gedwongen om alternatieven te overwegen voor het vervoer van jouw werknemers. Handel nu en voorkom beperkingen in de toekomst!

Meer informatie over dit onderwerp?

Voor meer inzicht in de registratieverplichting is er een Handreiking beschikbaar. Check deze link: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-07/IenW-Gegevensverzameling-werkgebonden-personenmobiliteit.pdf

Uiteraard kun je hierover ook contact met ons opnemen. De werkzaamheden die wij hieromtrent zullen verrichten vallen onder de reikwijdte van ons MKB Rechtshulp abonnement

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken