4 risico’s wanneer je geen algemene voorwaarden hanteert

In onze praktijk komen we regelmatig bedrijven tegen die geen algemene voorwaarden hanteren. Wanneer je geen algemene voorwaarden hanteert, loop je in ieder geval de volgende 4 risico’s: 

 1. Er kan makkelijk onduidelijkheid ontstaan voor wat betreft betalingen en leveringen. Voorkom verwarring door duidelijke betalings- en leveringstermijnen vast te leggen, inclusief de consequenties bij niet-naleving. Denk aan boetes, contractuele rente en incassokosten.
 2. Je bent kwetsbaar voor aansprakelijkheden. Met algemene voorwaarden bescherm je jezelf door niet alleen betalings- en leveringscondities vast te leggen, maar ook je aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.
 3. Je loopt het risico dat je een overeenkomst niet kunt ontbinden of dat de ander dit wel doet met allerlei nadelige consequenties voor jou. Zorg voor heldere voorwaarden zodat je weet wanneer en hoe de overeenkomst ontbonden kan worden, vooral als de andere partij in gebreke blijft of in strijd handelt met de afspraken.
 4. Zonder algemene voorwaarden ben je niet beschermd voor wat betreft jouw intellectuele eigendommen en eigendomsvoorbehoud. Neem daarom bepalingen op over het behoud van intellectuele eigendommen en eigendomsrechten van geleverde goederen.

Van toepassing verklaren en ter hand stellen van algemene voorwaarden

Het is van groot belang om jouw algemene voorwaarden expliciet van toepassing te verklaren en op de juiste manier ter hand te stellen, anders zijn ze niet geldig. Meer weten hierover? Bekijk dan onze pagina over het opstellen van Algemene Voorwaarden of raadpleeg onze veelgestelde vragen pagina (FAQ). 

Wij helpen je graag met op maat gemaakte algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of verkoopvoorwaarden. Neem vandaag nog contact op met onze bedrijfsjuriste in Almelo of met één van onze advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal.  

Lees hier verder over Ondernemingsrecht


 • Nieuws

  Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Door de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moet er met ingang van 1 augustus 2022 het een en ander binnen de Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Als er sprake is van loon, arbeid en gezag in de feitelijke uitvoering van het werk, dan zijn de bepalingen uit de nieuwe richtlijn van...

  Lees meer
 • Nieuws

  Vennoot van een vof? Let op!

  Verbintenissen en/of vorderingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst kunnen leiden tot een claim op het privévermogen van een vennoot van een Vof.Aan een vof komt geen rechtspersoonlijkheid toe en volgens de reguliere rechtspraak is het vermogen van de vof afgescheiden van het privévermogen van de afzonderlijke vennoten. Eventuele schulden van de...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Ondernemingsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken