Bij onterven kind toch recht op een erfenis? 

Wat is onterven?

Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Toch gaat die vlieger bij het onterven van een kind niet op. Het kind kan namelijk aanspraak maken op de legitieme portie. 

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is in principe de helft van wat je wettelijk gezien zou moeten krijgen van een nalatenschap. De helft van het kindsdeel dus. Je wordt, door een beroep te doen op de legitieme portie geen erfgenaam, maar je krijgt een vordering ter hoogte van de legitieme portie op de overige erfgenamen. Deze vordering is altijd een vordering in geld, geen vordering op bepaalde goederen uit de nalatenschap. 

Anders dan bij een erfenis op basis van de wettelijke regels, is een legitieme portie soms wel opeisbaar als er een langstlevende is. In de wet is namelijk opgenomen dat, indien in het testament niets anders is bepaald, een legitieme portie binnen zes maanden opeisbaar is. In het testament is echter vaak wel een moment van opeisbaarheid opgenomen. Vaak is daarin opgenomen dat de legitieme portie opeisbaar wordt op het moment dat de langstlevende opnieuw in het huwelijk treedt of komt te overlijden. Maar ook hierbij hoeft niet altijd lijdzaam toegezien te worden dat de langstlevende de nalatenschap op maakt. 

Hoe kan ik als onterfd kind een beroep doen op de legitieme portie?

Als jij als onterfd kind een beroep wil doen op de legitieme portie, moet je dit binnen vijf jaar kenbaar maken. Dit kun je doen door dit (bij voorkeur schriftelijk) te laten weten aan de erfgenamen, de executeur, de vereffenaar of de notaris.  

Hulp van een advocaat bij de afwikkeling van een nalatenschap

Het is slim om de hulp in te schakelen van een advocaat. Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen veel punten niet alleen tot vragen leiden, maar zelfs tot discussies en ruzies. De bijstand en het advies van een advocaat kunnen deze discussies mogelijk voorkomen. En mocht de situatie dermate geëscaleerd zijn, dan kan een advocaat je ook helpen met het krijgen waar jij wettelijk gezien recht op hebt. 

Wil je meer weten over onterven kind of opeisen legitieme portie, klik dan hier voor onze erfrechtpagina of bezoek onze FAQ pagina voor de meest gestelde vragen op het gebied van erfrecht. 

Lees hier verder over Erfrecht


  • Nieuws

    Verdelen van een erfenis

    Het overlijden van iemand is altijd een verdrietige gebeurtenis. Het liefste wil je dat de afwikkeling van de erfenis zo vlot en gemoedelijk mogelijk verloopt. Toch blijkt dat in een (beperkt) aantal gevallen niet te lukken en ontstaan er toch discussies waar de betrokkenen onderling of met behulp van een...

    Lees meer

Bekijk alle berichten over Erfrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken